W piątek spotkanie zespołu ds. statusu zawodowego. Krzysztof Baszczyński ostrzega: Nie wierzcie w deklaracje bez pokrycia

Nie wierzcie w miliardy, które na nas czekają. Nie wierzcie, że zamiana pragmatyki podniesie nasz prestiż i przyciągnie do zawodu młodych nauczycieli. Nie róbcie zakupów na konto przyszłego wzrostu wynagrodzeń, bo system Czarnka to wynagrodzenie gwarantowane okupione zwiększeniem pensum i odebraniem wielu dodatków oraz wynagrodzenie negocjowane. Ale aby negocjować, trzeba mieć na to pieniądze, a tych pieniędzy nie ma w budżecie. I to jest to oszustwo – podkreśla Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP przed posiedzeniem Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, które odbędzie się w piątek 22 października.

ZNP udostępniło w sieci filmik, w którym Krzysztof Baszczyński ostrzega przed „oszustwami ministra Czarnka”.

–  Nie wierzmy w deklaracje bez pokrycia. Bądźmy mądrzy przed a nie po – apeluje do nauczycielek i nauczycieli wiceprezes ZG ZNP. Apel można obejrzeć tutaj.

Przypomnijmy, że 21 września minister edukacji przedstawił związkom zawodowym propozycje, które polegają m.in. na:

>> zwiększeniu ewidencjonowanych godzin pracy,

>> faktycznym zmniejszeniu stawki godzinowej wynagrodzenia,

>> zmniejszeniu wymiaru urlopu wypoczynkowego,

>> likwidacji analizy średnich wynagrodzeń jako instrumentu kontrolnego osiągania ustawowych stawek wynagrodzenia,

>> likwidacji dodatku uzupełniającego,

>> likwidacji świadczenia na start dla nauczycieli stażystów,

>> likwidacji funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli na zasadach określonych w pragmatyce nauczycielskiej,

>> likwidacji świadczenia urlopowego,

>>zmniejszeniu wysokości dodatku wiejskiego.

MEiN zaproponowało także zmiany w wynagrodzeniach. Resort chce m.in. wprowadzić kategorię przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli, która jest jednak zbliżona do istniejącego już dziś średniego wynagrodzenia zapisanego w KN i nie realizuje postulatu ZNP powiązania płac nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej (według wskaźników podawanych przez GUS).

Przedstawiciele ZNP, Forum Związków Zawodowych i oświatowej „Solidarności” we wspólnym stanowisku zdecydowanie odrzucili propozycje MEiN dotyczące zmian w pragmatyce nauczycielskiej. ZNP na znak protestu zorganizował w sobotę 9 października manifestację w Warszawie. Swoje opinie na temat propozycji MEiN związki przekazały do resortu edukacji i nauki.

Wszystkie trzy centrale związkowe są przeciwne zwiększeniu pensum oraz wprowadzeniu ośmiu tzw. godzin dostępności nauczyciela (czyli godzin pracy na rzecz szkoły – nowych godzin karcianych). Opowiadają się za powiązaniem wynagrodzenia nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

(JK, GN)

Oświatowe związki we wspólnym stanowisku odrzuciły propozycje MEiN dotyczące zmian w pragmatyce zawodowej

Opinia ZNP do zmian w Karcie: To rozwiązania skrajnie niekorzystne. Czekają nas zwolnienia i oszczędności

Dziś protest nauczycieli pod siedzibą MEiN. “Dość arogancji i poniżania!”. Petycja uczestników protestu