W poniedziałek obchodzimy Międzynarodowy oraz Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

W poniedziałek przypada rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. 20 listopada to  Międzynarodowy oraz Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

20 listopada 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych z inicjatywy Polski przyjęła konwencję, która gwarantuje wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. „Konwencja o prawach dziecka” ma za zadanie chronić dzieci i wspierać je w prawidłowym rozwoju.

Prawa zagwarantowane w Konwencji dzielą się na: socjalne, kulturalne, polityczne i cywilne. Stanowią parasol chroniący życie, zdrowie i godność najmłodszych w świetle prawa.

W preambule do Konwencji państwa-strony uznały, że “rodzina jako podstawowa komórka społeczeństwa oraz naturalne środowisko rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, powinna być otoczona niezbędną ochroną oraz wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać swoje obowiązki w społeczeństwie”, a dziecko “dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia”.

W dokumencie tym zagwarantowano m.in. zakaz dyskryminacji dziecka ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy polityczne, status majątkowy, niepełnosprawność, cenzus urodzenia czy z jakiegokolwiek innego powodu.

Państwa-strony zobowiązały się do tego, że władze publiczne będą podejmowały decyzje najlepsze z punktu widzenia interesów dziecka, że zapewnią mu ochronę i opiekę, odpowiednie warunki życia i rozwoju.

„Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, to okazja, aby z jednej strony w sposób pozytywny i radosny uświadamiać wszystkim, że prawa dziecka są ważne i każde dziecko powinno móc z nich korzystać, z drugiej strony to dzień okazywania solidarności i wsparcia wszystkim tym dzieciom na świecie, których prawa są naruszane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem” – podkreśla UNICEF.

Organizacja zachęca szkoły i przedszkola do świętowania. Co roku UNICEF zaprasza do wykorzystania koloru niebieskiego we wszelkich możliwych działaniach podejmowanych w ramach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka jako symbolu solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.

UNICEF stworzył też specjalną broszurę, w której w prosty sposób wyjaśniono, czym są prawa dziecka i co oznaczają? Można ją znaleźć tutaj

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka został ustanowiony uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 roku.

Z inicjatywą ustanowienia Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka wystąpił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który chciał upamiętnić 25. rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka.

(GN)

Kończy się kadencja obecnego Rzecznika Praw Dziecka. Mikołaj Pawlak pakuje już walizki. Kto go zastąpi?

Dr Konrad Ciesiołkiewicz: Miarą instytucji jest to, jakie jest ich podejście do grup najbardziej bezbronnych, w tym dzieci

Dr Marek Michalak: Edukacja w zakresie praw dziecka powinna być permanentna. Nie wystarczy raz powiedzieć…