W Senacie otwarto wystawę „Matematyka w obiektywie”: „Tu nauka spotkała się ze sztuką”

Mam ogromny szacunek dla matematyki. Całkowicie zgadzam się z Galileuszem, który stwierdził, że jest ona «alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat». Wystawa, którą za chwilę obejrzymy, za pomocą sztuki opisuje tematy teoretycznie niedające się opisać. Tu nauka spotkała się ze sztuką. Prezentowane fotografie dowodzą, że otaczającą nas rzeczywistość można opisać za pomocą matematyki, ujętej jednak w artystyczne ramy” – mówił marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki otwierając wystawę „Matematyka w obiektywie”. Jak dodał, „ta wystawa swoją niezwykłością bije na głowę inne eksponowane w izbie, stanowi wyraz naszego szacunku dla ludzi oddanych matematyce”.

Wystawa, przygotowana przez Uniwersytet Szczeciński i Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, stanowi podsumowanie 12 lat konkursu fotograficznego pod tym samym tytułem, który jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego „Mathematics in focus” („Matematyka w obiektywie”).

Projekt obejmuje: konkurs fotograficzny, badania naukowe w dziedzinach dydaktyki matematyki i komparatystyki mediów, publikacje poznawcze i dydaktyczne, konferencje, wystawy, wykłady otwarte oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Celem projektu jest budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej. Prace biorące udział w konkursie mają nazwy związane z matematyką. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o niej.

Wystawa prezentowana w Senacie prezentuje najbardziej interesujące metafory wizualne, wybrane przez jury spośród finalistów dotychczasowych edycji konkursu.

– To niezwykły dzień dla matematyki – podkreśliła podczas inauguracji wystawy prof. Małgorzata Makiewicz z APS w Warszawie, inicjatorka pokazania w Izbie efektów konkursu. „Matematyka jest królową wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest prawda, a prostość i oczywistość jej strojem, (…) przybytek tej Monarchini jest obsadzony cierniem, po którym przechodzić trzeba, (…) nie ma on powabu, tylko dla umysłów, zamiłowanych w prawdzie i lubiących walczyć z trudnościami” – zacytowała słowa wybitnego polskiego matematyka Jana Śniadeckiego.

Stwierdziła, że jako pedagog i matematyk stara się jednak przybliżać tę naukę odbiorcom, dlatego przed kilkunastu laty wymyśliła „kod dostępu” do królowej nauk dzięki fotografii, która nadaje sztuce wymiar naturalny. Powstają prace stanowiące metafory wizualne pojęć matematycznych.

(GN)

Fot:  Tomasz Ozdoba, Kancelaria Senatu

Senat: „Porozumienie na rzecz historii wolności” – konferencja o edukacji historycznej młodzieży

Za nami obchody 100-lecia APS im. Marii Grzegorzewskiej. Siostra Chmielewska doktorem honoris causa