W środę wchodzą w życie zmiany w kodeksie pracy. Dotyczą także nauczycieli

W dniu 26 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie ustawa z 9 marca 2023 r, o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona m. in. nowe uprawnienia dla pracowników, w tym dodatkowe urlopy dla rodziców i opiekunów, a także zmienia zasady zawierania umów o pracę, w tym umów na okres próbny. Zmiany dotyczą również nauczycieli.

Wdrożenie dyrektywy work-life balance do polskiego porządku prawnego odbyło się za pośrednictwem ustawy nowelizującej Kodeks pracy. Przy czym w nowelizacji tej dokonano jednocześnie zmian również w przepisach Karty Nauczyciela, dostosowujących regulacje dotyczące uprawnień rodzicielskich nauczycieli do postanowień dyrektywy.

Celem dyrektywy “work-life balance” jest przeciwdziałanie zjawisku ograniczania aktywności zawodowej kobiet oraz nierówności między kobietami i mężczyznami w zakresie godzenia życia zawodowego i prywatnego. Jakie zmiany dotyczą nauczycieli?

>> Obniżenie wymiaru czasu pracy ze względu na dziecko. Na podstawie dodanego art. 67g ust. 1 KN nauczyciel nieposiadający prawa do urlopu wychowawczego, opiekujący się dzieckiem, do ukończenia przez nie 8. roku życia może złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o obniżenie wymiaru czasu pracy oraz odpowiednio obniżenie wymiaru zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru zatrudnienia.

>> Siła wyższa – 2 dni w roku z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia. To nowa instytucja w Kodeksie pracy, bardzo podobna do urlopu na żądanie, która poprzez dodanie art. 68a została wprowadzona do KN. Na podstawie tego przepisu już wkrótce nauczyciel będzie miał prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania tzw. siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność nauczyciela, w wymiarze 2 dni w roku kalendarzowym, z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 30 KN.

>> Urlop opiekuńczy – bezpłatne dni wolne na opiekę. Na podstawie dodanego art. 68b KN nauczycielowi przysługiwać będzie również bezpłatny urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Nowelizacja kodeksu pracy znajduje się tutaj.

Szczegółowe informacje na temat nowelizacji można znaleźć w dodatku Bliżej Prawa w GN nr 13 z 29 marca.

(GN)

W kwietniu wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy. Nowe regulacje ws. pracy zdalnej już obowiązują

Nowelizacja kodeksu pracy z podpisem prezydenta. Zmiany dotyczą również nauczycieli

Nowelizacja Kodeksu pracy. Nowe urlopy, uprawnienia dla rodziców, zmiany w umowach o pracę. Rząd wdraża unijne dyrektywy