Warszawa. W stołecznych szkołach i przedszkolach uczy się ponad 17 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy

„W związku z wybuchem wojny za wschodnią granicą do przedszkoli i szkół na terenie Warszawy dołączyło ponad 17 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy. Ponad 14 tys. z nich uczęszcza do miejskich placówek oświatowych, z czego ponad 3 tys. do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, blisko 10 tys. do szkół podstawowych, a nieco ponad 1 tys. do szkół ponadpodstawowych. Dzieci i młodzież z Ukrainy dołączają do istniejących klas oraz oddziałów przygotowawczych, których aktualnie utworzono 124 i działają one w 72 szkołach (60 szkołach podstawowych i 12 liceach)”– podało Miasto Warszawa.

– Szacujemy, że ponad 5 proc. wszystkich uczniów w Warszawie, to dzieci i młodzież, które uciekły przed wojną w Ukrainie. Zapewniamy im miejsca w przedszkolach i szkołach, ale również punkty nauki zdalnej, pomoc psychologiczną, dożywianie i programy integracyjne – podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, i dodaje: Bardzo ważne jest dla nas wsparcie finansowe, które otrzymaliśmy od wielu podmiotów, w tym przede wszystkim od Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, czyli UNICEF. Wojna w Ukrainie wciąż trwa, dlatego pomoc jest nadal potrzebna.

– Od wybuchu wojny zapewniamy ukraińskim uczniom dostęp do edukacji na dwa sposoby. Pierwszy z nich to dostęp do nauki stacjonarnej w warszawskich szkołach. Dzięki współpracy z UNICEF i partnerami prywatnymi zorganizowaliśmy również miejsca nauki zdalnej, dzięki czemu dzieci i młodzież kontynuują edukację w systemie ukraińskim – podkreśla Renata Kaznowska, zastępca prezydent m.st. Warszawy.

Warszawa zorganizowała 48 punktów do nauki online dla młodzieży uczącej się online w systemie ukraińskim. We współpracy z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) 300 ukraińskich nauczycieli zostało zatrudnionych w szkołach jako pomoc polskich nauczycieli – projekt jest finansowany przez PCPM.

Dzięki porozumieniu z UNICEF, organizacja sfinansowała m.in. akcję „Wspólne lato w Warszawie”, gdzie polscy i ukraińscy uczniowie mogli w wakacje ubiegłego roku korzystać z opieki w szkołach i bogatej oferty zajęć. Obecnie trwa zimowa edycję akcji pn. „Wspólna Warszawska Zima”. To propozycja spędzenia ferii zimowych w Warszawie przygotowana z myślą o dzieciach ukraińskich, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r.

Udział w akcji jest bezpłatny dla dzieci uchodźczych – projekt finansuje UNICEF, który przeznaczył na to ok. 1,6 mln zł – oczywiście wydatkowanie uzależnione jest od liczby zapisanych dzieci z Ukrainy.

Obecnie w 26 miejskich poradniach psychologiczno-pedagogicznych na terenie całego miasta można skorzystać z pomocy specjalistów – w niemal połowie z nich konsultacje prowadzone są w języku ukraińskim, w pozostałych wizyty odbywają się m.in. w języku angielskim. Poradnie otrzymały dodatkowe środki na wyposażenie w materiały i pomoce do pracy z dziećmi i młodzieżą uchodźczą.

Więcej na ten temat tutaj

 (GN)

KRASP: Na uczelniach w Polsce studiuje ponad 21 tys. studentów z Ukrainy

Amnesty International rusza z kampanią poświęconą edukacji uczniów i uczennic z Ukrainy w Polsce. „Szkoła dla wszystkich”