Amnesty International rusza z kampanią poświęconą edukacji uczniów i uczennic z Ukrainy w Polsce. „Szkoła dla wszystkich”

Amnesty International rusza z kampanią poświęconą edukacji uczniów i uczennic z Ukrainy w Polsce. „Szkoła dla wszystkich” – bo taki jej tytuł – to efekt 4-miesięcznego monitoringu AI w polskich szkołach podstawowych i ukraińskich szkołach w Polsce. „Naszym celem jest zwrócenie uwagi na trudności i nierówne traktowanie, jakie spotykają uczniów i uczennice z doświadczeniem uchodźczym” – podkreśla organizacja.

„W sytuacji, gdy do polskich szkół uczęszcza niemal 200 tysięcy ukraińskich uczniów i uczennic, polski system edukacji stanął przed ogromnym wyzwaniem. Uczniowie, bardzo często nie znając języka polskiego, są zmuszeni realizować obowiązek szkolny w Polsce lub kontynuować nauczanie zdalnie w Ukrainie, co w związku z trwającym tam konfliktem zbrojnym jest w wielu przypadkach w ogromnym stopniu utrudnione, z powodu m.in. przerw w dostawie prądu. Nikt nie wie, jak wielu uczniów i uczennic jest poza jakimkolwiek systemem nauki” – podkreślono m.in. w raporcie z monitoringu.

„W wielu placówkach nie ma też asystentów i asystentek międzykulturowych czy odpowiedniej infrastruktury, by przyjąć nowych uczniów i uczennice, choć mają oni prawo uczęszczać do tych szkół. Nauczyciele i nauczycielki szukają na własną rękę rozwiązań sytuacji, w której się znaleźli. Wielu z nich wskazuje, że czuje się >>pozostawionych samym sobie<< z tym wyzwaniem” – wskazano.

Jak zauważa AI w tej trudnej sytuacji, w ubiegłym roku szkolnym uczniowie i uczennice z Ukrainy w polskich szkołach musieli zdawać egzamin ósmoklasisty – inaczej powtarzaliby rok.

„Zdawanie egzaminu w języku polskim, bez jego znajomości, po kilku miesiącach czy tygodniach w nowej szkole, wiązało się z dużym stresem i słabymi wynikami egzaminu dla wielu z nich. Musimy pamiętać, że to dodatkowe obciążenie dla młodych ludzi, którzy mierzą się z traumą wojenną” – wskazano m.in. w raporcie.

„Z pełną świadomością tego, że na tak wyjątkową sytuację żadne państwo nie może być przygotowane, Amnesty International stwierdziła, że Ministerstwo Edukacji i Nauki powinno zrobić znacznie więcej, by zapewnić równe szanse i możliwie najwyższy poziom edukacji dzieciom i młodzieży z Ukrainy” – zaznaczyła organizacja.

Zwróciła tez uwagę, że mimo ogromnej pomocy i ciepłego przyjęcia ze strony społeczeństwa polskiego, część z nich doświadcza dyskryminacji i wrogości ze strony polskich uczniów i uczennic oraz ich rodziców. „Wobec tego konieczne jest systemowe wprowadzenie edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej” – podkreślono.

Pełny raport i rekomendacje AI można znaleźć tutaj. W ramach kampanii Amnesty International „Szkoła dla wszystkich” 9 lutego odbędzie się webinarium: „Jesteśmy tutaj razem! Uczniowie, uczennice z Ukrainy – jak radzić sobie z nowym wyzwaniem?”. Więcej o wydarzeniu tutaj.

(GN)

Amnesty International zachęca nauczycieli do korzystania z podręcznika poświęconego kryzysowi praworządności

Solidarni z Ukrainą. Elwira Zabłocka o udziale w konwojach humanitarnych: Pomagamy ludziom, którzy nie mają nic

Zmiany w kształceniu dzieci z Ukrainy – rząd przygotował projekt ustawy