Watchdog Polska publikuje decyzję MEN o przyznaniu KUL 1,7 mln zł na przekład encyklopedii. Cytują hasło o demokracji

MEN udostępniło Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska decyzję o przyznaniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu dotacji na przygotowanie i wydanie angielskiej wersji powszechnej encyklopedii filozofii. Resort Przemysława Czarnka zwiększył w tym celu jednorazowo wysokość subwencji dla KUL na 2020 r o kwotę 1 755 000 zł.  Wywołało to spore kontrowersje, m.in. dlatego, że sam minister jest wykładowcą uczelni.

Sieć Watchdog Polska poza fragmentem decyzji Czarnka i jej uzasadnienia publikuje też część jednego z haseł zawartego w encyklopedii. „O tym jaka jest aktualna demokracja przeczyta świat” –  podkreślono cytując (wybór hasła subiektywny), jak autorzy encyklopedii opisali współczesną demokrację.

„(…) Współczesna demokracja jest pod coraz silniejszą presją ideologii socjalistycznej; legalizuje prawa które niezgodne są z prawami człowieka (aborcja, eutanazja), nadużywa możliwości jakie oferuje dzisiejsza socjotechnika (manipulacja opiniami), umożliwia pozbawiania państw i narodów suwerenności, staje się narzędziem do walki z religią i Kościołem, jest faktyczną partiokracją współdziałającą z plutokracją (bogaci). Oderwanie demokracji od obiektywnych podstaw prawnych (prawo naturalne) prowadzić  może do pozytywizmu prawnego z jego totalitarnymi konsekwencjami (casus Hitlera, który doszedł do władzy demokratycznie). Współczesną demokrację określa się czasem mianem totalitarnej ze względu na ukryty mechanizm niewolenia społeczeństwa (J.L Talmön)” – brzmi fragment opisu demokracji z encyklopedii KUL.

Więcej haseł z encyklopedii można znaleźć tutaj.

Minister Czarnek sfinansował encyklopedię KUL. Prezes ZNP: Czy wydaniu prawie 2 mln nie powinien towarzyszyć przetarg?

Kilka dni temu MEN przyznało ponad 22 mln zł na dofinansowanie budowy budynku Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczelnia otrzyma dotację celową w wysokości ponad 22 mln zł.

(JK, GN)

Fot: MEN/Twitter

Jak MEN podejmowało decyzję o otwarciu szkół? Sieć Obywatelska Watchdog Polska otrzymała „bardzo długą” odpowiedź