We wtorek 30 sierpnia spotkanie oświatowych związków. Temat: walka o wyższe wynagrodzenia nauczycieli w roku 2022.

We wtorek 30 sierpnia o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie oświatowych związków zawodowych w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” – informuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Celem spotkania jest próba wypracowania wspólnego stanowiska związków zawodowych w zakresie walki o wyższe wynagrodzenia nauczycieli w roku 2022.

We wtorek 30 sierpnia o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie oświatowych związków zawodowych w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” – informuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Celem spotkania jest próba wypracowania wspólnego stanowiska związków zawodowych w zakresie walki o wyższe wynagrodzenia nauczycieli w roku 2022.

Jak przypomina Związek, 24 sierpnia br. Prezydium ZG ZNP postanowiło:

>> zorganizować i przeprowadzić ogólnopolską akcję informacyjną mającą na celu poinformowanie społeczeństwa o narastających problemach systemu edukacji;
>> ogłosić pogotowie protestacyjne we wszystkich ogniwach organizacyjnych Związku obejmujące m. in. oflagowanie i oplakatowanie zakładów pracy;
>> wystąpić do reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli z propozycją powołania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego.

(DK, GN)

ZNP ogłasza pogotowie protestacyjne i domaga się rozmów z premierem. Co się dzieje w sprawie wynagrodzeń nauczycieli?

Związek oczekuje spotkania z premierem ws. wynagrodzeń. Jak najszybciej, nie później niż do 10 września

ZNP: Ogłaszamy pogotowie protestacyjne

Propozycja Czarnka dla nauczycieli: 9 proc. od 1 stycznia 2023 r.