We wtorek poprawkowe egzaminy maturalne. Chęć zdawania zgłosiło 57,3 tys. abiturientów

Dziś od godziny 14.00 przeprowadzone zostaną w całym kraju poprawkowe egzaminy maturalne. Będą to tylko egzaminy pisemne, a zamiar ich zdawania zgłosiło 57,3 tys. abiturientów. Maturzyści będą je pisać w miejscach wskazanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Wyniki egzaminów poprawkowych zdający poznają 30 września.

Wśród zdających 8 września będą tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy w czerwcu lub lipcu przystąpili do wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych i nie zdali jednego z nich, a także absolwenci z lat ubiegłych, którzy w 2020 r. ponownie przystąpili do egzaminu maturalnego i także nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu.

Musieli oni do 14 sierpnia złożyć pisemny wniosek o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Wnioski złożyło 57,3 tys. abiturientów.

Jak poinformował dyrektor CKE Marcin Smolik najwięcej zdających – blisko 43,2 tys. – zadeklarowało chęć przystąpienia do pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki. Do poprawkowego egzaminu pisemnego z języka polskiego ma przystąpić niemal 7,4 tys. abiturientów. Wśród egzaminów pisemnych z języków obcych najwięcej poprawek – 6,1 tys. – abiturienci zdawać będą z języka angielskiego.

Z pozostałych języków obcych egzaminy zdawać będzie 639 osób: z języka niemieckiego – 457, rosyjskiego – 165, hiszpańskiego – 13, francuskiego – 3, białoruskiego – 1.

(JK, GN)

We wtorek 8 września poprawkowy egzamin maturalny. Podejdzie do niego blisko 60 tys. maturzystów

Co czwarty absolwent oblał maturę. Minister znalazł winnych