We wtorek obchodzimy Dzień Dziecka, ale także Dzień Rodziców

1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka. Z tej okazji na tablicach szkół na Facebooku znaleźć można moc życzeń dla uczniów od grona pedagogicznego. W niektórych placówkach oświatowych znowu – choć w reżimie sanitarnym – organizowane są różne akademie, wydarzenia sportowe, kulturalne czy rozrywkowe. We wtorek na świecie obchodzony jest też Światowy Dzień Rodziców.

Przypomnijmy, że Dzień Dziecka ustanowiony został w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ.

W Polsce Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 w dniu 1 czerwca. Po raz pierwszy zorganizowano go w związku z akcją zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim. Od 1952 stało się świętem stałym. Przed II wojną światową z inicjatywy Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem od 1929 roku w dniu 22 września obchodzono Święto Dziecka.

Dzień Dziecka na świecie jest obchodzony w różnych terminach. Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodzi go 20 listopada, w rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku oraz Konwencji Praw Dziecka w 1989 roku. Zgodnie z sugestią ONZ, Dzień Dziecka w każdym kraju powinien być obchodzony w dniu, który jego władze uznają za najwłaściwszy.

Polska była inicjatorem opracowania Konwencji Praw Dziecka – zaproponowała uchwalenie konwencji, złożyła projekt oraz aktywnie uczestniczyła w jego przygotowaniu. Konwencja, po podpisaniu przez 20 państw, weszła w życie w 1990 roku.

Na stronie prezentybezpudla.pl znajduje się lista najbardziej potrzebnych produktów humanitarnych, które UNICEF dostarcza dzieciom na całym świecie. Produkty te realnie ratują zdrowie dzieci oraz poprawiają warunki ich życia. Każdy może wybrać z listy konkretny produkt-prezent, który chce podarować, a następnie przekazać organizacji darowiznę na zakup tego produktu.

W 2021 roku 1 czerwca przypada też Światowy Dzień Rodziców. Święto zostało ustanowione przez ONZ w 2012 r., aby pamiętać, że rodzice wszystkich ras, religii, kultur i narodowości są pierwszymi autentycznymi wychowawcami dzieci.

(JK, GN)

Fot: Unicef Polska

“Pan był dziś taki zły”. Przypominamy artykuł Janusza Korczaka z 1919 r. dla naszego czasopisma

Renata Szredzińska z FDDS: Może są mniejsze i słabsze, ale mają takie samo prawo do bezpieczeństwa i szacunku