We wtorek wyniki matury 2022. CKE opublikuje rezultaty uśrednione, wszyscy abiturienci poznają też swoje wyniki indywidualne

We wtorek 5 lipca ok. 10:30 Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi ogólnopolskie wyniki Matury 2022. Tego samego dnia od 8:30, wszyscy maturzyści będą mogli sprawdzić swoje wyniki na stronie http://wyniki.edu.pl.

Matura 2022 trwała od 4 do 23 maja. Absolwenci liceów i techników musieli obowiązkowo zmierzyć się z trzema egzaminami na poziomie podstawowym – z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Dodatkowo musieli przystąpić do jednego egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. 1 czerwca rozpoczęły się egzaminy w terminie dodatkowym, które zakończyły się 15 czerwca.

Jeśli komuś nie powiodło się na którymś z egzaminów, to sesja poprawkowa czeka go 23 sierpnia 2022 r. Uczniowie, którzy przystąpią do egzaminów poprawkowych, otrzymają wyniki 9 września 2022 r. Będą więc mogli wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej na studia.

Co ważne, do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.

Przypomnijmy, że aby matura została uznana za zdaną, należy zdobyć minimum 30 proc. punktów – dotyczy to przedmiotów obowiązkowych.

CKE podała ostateczne wyniki tegorocznych matur. Egzamin dojrzałości zdało 83 proc. absolwentów

Według ostatecznych danych opublikowanych przez CKE w 2021 roku maturę zdało 83 proc. absolwentów szkół średnich. Spośród absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 87 proc. przystępujących do egzaminów, a spośród absolwentów techników – 75 proc.

(JK, GN)

Ostatni dzień matur. W poniedziałek odbywają się egzaminy dla absolwentów szkół dwujęzycznych

Znamy wyniki ósmoklasistów na egzaminie