MEN: Nowe rozwiązania dla uczniów z Ukrainy. Od 1 września świadczenie 800 plus powiązane z obowiązkiem szkolnym

Realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież z Ukrainy od 1 września br. jest warunkiem otrzymania świadczenia 800 plus – przypomniała w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tys. ukraińskich dzieci przebywających na terenie Polski. Tyle z nich może więc trafić do polskiego systemu edukacji w nowym roku szkolnym. Naukę online będą mogli realizować tylko uczniowie, którzy w roku szkolnym 2024/2025 pobierają naukę w klasie programowo najwyższej w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty (aktualizacja)

– Zapraszamy wszystkie dzieci uchodźcze do polskiej szkoły. Chcemy, żeby miały równe szanse edukacyjne, żeby miały odpowiednią opiekę i były bezpieczne. Od spełnienia przez obywateli Ukrainy obowiązku szkolnego i nauki będzie uzależnione pobieranie przez nich świadczenia rodzinnego 800+. Proszę rodziców z Ukrainy, by nie zwlekali z posłaniem dzieci do polskiej szkoły. Zapewniam, że stworzymy im najlepsze warunki do nauki, integracji i zachowania swojej tożsamości – mówiła wiceministra Mucha. Podkreśliła, że dzieci z Ukrainy uczące się w polskich szkołach zachowają swoją tożsamość. – Integracja, a nie polonizacja – zapewniła.

Według danych, które przedstawiła od 24 lutego 2022 r., w ciągu pierwszych trzech miesięcy wojny w Ukrainie, do Polski przybyły 3 mln uchodźców z Ukrainy, z czego 43 proc. to były dzieci do 17. roku życia.

– Nie wiemy dokładnie, ile spośród nich zostało w Polsce, ale wiemy, że w polskich szkołach spośród grupy uchodźców, którzy przybyli do nas po napaści Rosji na Ukrainę, nadal uczy się 145 tys. ukraińskich dzieci i 34 tys. w polskich przedszkolach – podała.

Liczba dzieci, które nie zostały wysłane do polskiej szkoły była szacowana na 150 tys. – Z naszych szacunków wynika, że jest ona mniejsza, prawdopodobnie o połowę mniejsza – dodała. Wyjaśniła, że szacunki przeprowadzono m.in. na podstawie danych z bazy PESEL ukraińskiego i z bazy osób pobierających świadczenie 800 plus.

Joanna Mucha przekazała, że z obowiązku szkolnego będą wyłączeni ci, którzy poszliby do klasy maturalnej, a MEN będzie pomagać stronie ukraińskiej w przeprowadzeniu matur dla nich. Ósmoklasiści będą mieli możliwość nieprzystępowania w roku szkolnym 2024/2025 do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Wprowadzone zostanie też stanowisko asystenta międzykulturowego.

Wiceszefowa MEN zwróciła uwagę, że nauczyciele zgłaszają do ministerstwa, że brakuje im szkoleń, w jaki sposób pracować z dzieckiem z doświadczeniem uchodźczym, jak uczyć te dzieci języka polskiego. Zapewniła, że MEN przygotuje dla nauczycieli dodatkowe szkolenia, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne. – Zależy nam, by dzieci z Ukrainy dobrze się czuły w polskich szkołach, stąd pakiet szkoleń dla nauczycieli, dodatkowe zajęcia z języka polskiego – mówiła. 

Przypomnijmy, że w połowie maja  Sejm uchwalił (a następnie Senat przyjął bez poprawek) nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowelizacja zakłada m.in. przedłużenie Ukraińcom legalności pobytu, a także powiązanie od przyszłego roku wypłat m.in. 800 plus z obowiązkiem szkolnym dla ukraińskich dzieci.

W nowelizacji wskazano także m.in. maksymalny, 36-miesięczny okres, w którym uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych bezpłatnych zajęciach z języka polskiego. Rozwiązanie dotyczyć będzie uczniów, którzy udział w zajęciach rozpoczęli w latach 2022/2023 i 2023/2024.

Komunikat MEN na ten temat znajduje się tutaj. Ustawa, z wyjątkiem niektórych przepisów miałaby wejść w życie 1 lipca. Można ją znaleźć tutaj

(GN)

Sejm zdecydował w sprawie pomocy dla Ukraińców w Polsce

Wiceminister Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla ukraińskich dzieci przebywających w Polsce

Raport Fundacji British Council – uczniowie i uczennice z Ukrainy w polskim systemie edukacji