Wolna Szkoła apeluje do premiera Morawieckiego, by wycofał się z procedowania zmian w prawie oświatowym

„Jako przedstawiciele organizacji nauczycielskich, związków zawodowych oświaty, korporacji samorządowych oraz organizacji społecznych, zwracamy się do Pana z apelem o wycofanie się z: – procedowania zmian w prawie oświatowym, zwiększających kompetencje kuratorów, odbierających autonomię uczniom, uczennicom, rodzicom i szkołom, a także ograniczającym kompetencje samorządów lokalnych w zakresie sposobu pracy szkół oraz ich sieci; – zmian w podstawie programowej, likwidujących w szkołach ponadpodstawowych “Wiedzę o społeczeństwie” i wprowadzających przedmiot „Historia i teraźniejszość”; – wycofanie się z wprowadzenia do prawa oświatowego sankcji karnych wobec dyrektorów placówek” – czytamy w liście Wolnej Szkoły do premiera Mateusza Morawieckiego.

Apel podpisało ponad 60 organizacji, 26 prezydentów miast, 9 wiceprezydentów, 26 burmistrzów i zastępców, 21 wójtów i zastępców. Podpis złożył pod nim także prezes ZNP Sławomir Broniarz.

„Rodzice powinni mieć możliwość decydowania o tym, jak realizowany jest w szkole program wychowawczo-profilaktyczny. Po zmianach w prawie oświatowym każdą ich inicjatywę, realizowaną we współpracy z organizacjami społecznymi będzie mógł zablokować kurator. Centralne władze oświatowe będą mogły wprowadzać dodatkowe zajęcia lub treści bez uzgodnień ze społecznością szkolną. Nawet jeśli ich treść nie będzie odpowiadała rodzicom i uczniom, nie będą mogli się sprzeciwić ani odmówić udziału w nich” – podkreślają sygnatariusze apelu.

Według nich nowy przedmiot “Historia i teraźniejszość” zmusi uczniów i uczennice do przyswajania treści, które stanowią wyraz jednostronnego przekazu, a elementy edukacji obywatelskiej, zawarte dotąd w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych w przedmiocie “Wiedza o społeczeństwie” (na poziomie podstawowym) zostaną już od 1 września 2022 zredukowane do minimum.

„Dobrej jakości kształcenie obywatelskie powinno być priorytetem każdego rządu. Żeby być patriotą trzeba także być świadomym obywatelem.  Ograniczone zostaną kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w prowadzeniu placówek oświatowych, w tym ich decyzyjność w sprawie odwołania dyrektora oraz tworzenia lokalnej sieci szkół. Samorządy zostaną sprowadzone do roli administratorów budynków. Ograniczona zostanie możliwość rozwijania zajęć dodatkowych i wzbogacania oferty edukacyjnej i wychowawczej” – czytamy.

„Zmiany utrudnią dyrektorom i nauczycielom korzystanie ze wsparcia organizacji społecznych w prowadzeniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Oddadzą kuratorowi decyzję o tym, jakie zajęcia mogą się odbyć na terenie szkoły i jakie organizacje społeczne mogą je prowadzić.  Możliwości wzbogacania zajęć i ich dopasowania do potrzeb uczniów już teraz są znacznie ograniczone poprzez zbyt niską subwencję oświatową, a także z powodu spadku dochodów własnych samorządów przy jednoczesnym wzroście kosztów zadań oświatowych (pandemia, inflacja)” – stwierdzają autorzy i autorki apelu.

Jak przekonują, w wyjątkowo trudnym czasie pandemii polskie szkoły potrzebują wsparcia, stabilności organizacyjnej, współpracy wszystkich instytucji działających w tym obszarze, aby zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczeństwo, wsparcie psychiczne, poszanowanie praw człowieka oraz możliwość rozwoju.

„Tymczasem Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek proponuje zmiany, które mogą to całkowicie uniemożliwić, forsując zmiany, których zmęczona okresem pandemii edukacja, zupełnie nie potrzebuje” – zaznaczono.

„Oczekujemy, że aktywność resortu edukacji zostanie skierowana na rzeczywiste problemy oświaty, takie jak: brak wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla młodzieży, zmiany w systemie prowadzenia egzaminów maturalnych, braki kadrowe i niskie wynagrodzenia w oświacie. Jesteśmy przekonani, że zwiększanie uprawnień organu nadzoru kosztem dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów, a także straszenie nauczycieli karą więzienia czy wreszcie likwidacja podstaw kształcenia obywatelskiego w szkole średniej, nie rozwiążą żadnego z problemów polskiej szkoły” – konkludują sygnatariusze listu.

Jego pełną treść można znaleźć tutaj.

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu 12 i 13 stycznia – posłowie mają się zająć procedowaniem lex Czarnek i lex Wójcik. Wolna Szkoła zachęca do udziału w wydarzeniu: „>>Hej, Czarnek, Ty głuchy jesteś? Wypad z tym #LexCzarnek i innymi HIT-ami!” <<

„Panie Ministrze, skoro pan dobrze słyszy, to niech Pan zacznie słuchać ze zrozumieniem.  Parlamentarzyści i Parlamentarzystki! Głosujcie przeciw zmianom” – wzywają organizatorzy wydarzenia na Facebooku.

(JK, GN)

Sejmowe komisje przyjęły “lex Czarnek”

Projekt “lex Wójcik” zakładający kary więzienia dla dyrektorów skierowany do sejmowej komisji

List otwarty nauczycieli w obronie przedmiotu wiedza o społeczeństwie