Projekt „lex Wójcik” zakładający kary więzienia dla dyrektorów skierowany do sejmowej komisji

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek nadała bieg rządowemu projektowi nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe, który zakłada karanie dyrektorów więzieniem za “niedopełnienie obowiązków”. To oznacza, że parlamentarne prace nad „lex Wójcik” ruszą już niebawem

Projekt ustawy otrzymał numer druku – 1849 (można się z nim zapoznać TUTAJ) i został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy konkretnie komisja zajmie się tym dokumentem.

Projekt nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe przygotował reprezentujący Solidarną Polskę Michał Wójcik, były wiceminister sprawiedliwości, a obecnie minister bez teki w rządzie Mateusza Morawieckiego. Jego zdaniem, do polskiego prawa należy wprowadzić karę pozbawienia wolności do lat 3 za m.in. niedopełnienie przez dyrektora obowiązków “w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim”.

Rząd chce karać dyrektorów więzieniem za “niedopełnienie obowiązków”. Drakoński projekt zaakceptowany

Rząd przyjął projekt w połowie listopada br. “Rząd chce wprowadzić odpowiedzialność karną za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków dotyczących opieki lub nadzoru nad dziećmi i młodzieżą. Będzie to dotyczyć osób kierujących jednostkami objętymi systemem oświaty, żłobkami, klubami dziecięcymi oraz jednostkami instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówkami wsparcia dziennego” – czytamy w komunikacie opublikowanym po posiedzeniu rządu.

OSKKO apeluje o odrzucenie lex Czarnek i lex Wójcik. „Zmiany uczynią ze szkoły instytucję centralnie sterowaną i archaiczną”

Według służb prasowych rządu, pomysły Wójcika “wychodzą naprzeciw bezpieczeństwu dzieci i młodzieży”. “W ostatnich latach odnotowano wysoki wskaźnik popełnianych przestępstw, np. na terenie szkół – w 2011 r. było to ponad 28 tys. incydentów, a w 2012 r. liczba ta przekroczyła 24 tys. Przestępstwa polegały m.in. na spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu, udziale w bójce lub pobiciu. Przestępstwa miały miejsce również w żłobkach i przedszkolach” – podkreślono w komunikacie.

Czy to oznacza, że dyrektor będzie teraz ponosił osobistą, karną odpowiedzialność za każdą bójkę, sprzeczkę, czy inny incydent na terenie szkoły? Na to wygląda. “Odpowiedzialności karnej podlegać będą osoby kierujące jednostkami w przypadku przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków dotyczących opieki lub nadzoru nad dziećmi i młodzieżą” – czytamy w komunikacie.

„Polska oświata stoi nad przepaścią”. STO apeluje o odrzucenie lex Czarnek i lex Wójcik

“Wprowadzona zostanie kara pozbawienia wolności do lat 3 dla osób, które kierując jednostką organizacyjną, przekraczają swoje uprawnienia lub nie dopełniają obowiązków dotyczących opieki lub nadzoru nad małoletnim. Jeżeli następstwem będzie śmierć małoletniego, ciężki uszczerbek na jego zdrowiu, doprowadzenie do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności – sprawca będzie podlegał karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” – poinformowały służby prasowe rządu.

Kilkadziesiąt organizacji społecznych apeluje do parlamentu o zatrzymanie prac nad “Lex Czarnek” i “Lex Wójcik”

Według Związku Nauczycielstwa Polskiego “projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe ma na celu wprowadzenie instytucji pozaprawnego i pozamerytorycznego wywierania nacisku na działania podejmowane w ramach czynności zarządczych przez dyrektora szkoły”. 8 lipca opinia podpisana przez Krzysztofa Baszczyńskiego, wiceprezesa ZG ZNP została przesłana do ministra Wójcika.

ZNP przedstawił opinię w sprawie projektu wprowadzającego karę trzech lat więzienia dla dyrektora za “niedopełnienie obowiązków”

(PS, GN)