Wspólny apel RSzWiN ZNP, KRASP i KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie intensyfikacji i uelastycznienia programu szczepień

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” apelują wspólnie do rządu o intensyfikację i uelastycznienie programu szczepień, aby umożliwić studentom (także zagranicznym) i pracownikom szkół wyższych nabycie odporności przed początkiem nowego roku akademickiego. Apel został przesłany do szefa MEiN Przemysława Czarnka oraz szefa KPRM i pełnomocnika rządu ds. szczepień Michała Dworczyka.

„Efektywna realizacja programu szczepień przecie COVID-19 jest fundamentalnie ważna dla zdrowia obywateli, funkcjonowania instytucji publicznych i gospodarki. Jest też warunkiem koniecznym dla zapewnienia bezpiecznego dostępu do kultury, edukacji oraz pełnej realizacji swoich misji przez uczelnie, w tym normalnego funkcjonowania procesu kształcenia” – podkreślono w apelu.

Arkadiusz Mężyk przewodniczący KRASP, Janusz Szczerba prezes RSzWiN ZNP oraz Dominik Szczukocki, przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność” wskazują na konkretne działania, które mogłyby służyć intensyfikacji i uelastycznieniu programu szczepień.

Organizacje postulują, by szczepienie możliwe było w łatwo dostępnych, publicznych miejscach na terenie całego kraju (centra handlowe, osiedla akademickie, centra kulturalne, szczepienia w mobilnych punktach). Zaapelowano również o prowadzenie akcji szczepień w miejscowościach turystycznych, bez konieczności wcześniejszego rejestrowania się. Sygnatariusze stanowiska chcą też, aby prowadzona była społeczna kampania prozdrowotna wykorzystująca wyniki badań nad efektywnością tego typu działań.

Zaapelowano też o możliwość przyjęcia drugiej dawki szczepionki w innym punkcie szczepień niż dawki pierwszej – ten z ostatnich postulatów został już spełniony. Michał Dworczyk, szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień podał we wtorek, że od 1 lipca będzie taka możliwość

(JK, GN)

Loteria z nagrodami ma zachęcić do szczepień. Wygrana sięgnie nawet 1 mln zł

26 maja Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP organizuje webinarium na temat ewaluacji działalności naukowej

Prof. Tomasz J. Wąsik, wirusolog: To jeszcze nie koniec. Dla własnego dobra nie zrzucajcie masek

RSzWiN ZNP apeluje o włączenie pracowników niebędących nauczycielami akademickim do pierwszej grupy szczepień