“Wyjątkowa nierzetelność”, “nie będziemy legitymizować”. ZNP o protokole MEiN z prac grupy ds. wynagrodzeń

Związek Nauczycielstwa Polskiego nie podpisze przesłanego przez MEiN protokołu z prac grupy roboczej ds. systemu wynagradzania i czasu pracy nauczycieli. Związek wskazuje na “wyjątkową nierzetelność zapisów” dokumentu. “Nie będziemy legitymizować takiej formy prowadzenia dialogu” – czytamy w sprostowaniu wystosowanym przez prezesa ZNP Sławomira Broniarza i wiceprezesa ZG ZNP Krzysztofa Baszczyńskiego. Związek zawiesił uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu ds. statusu zawodowego do czasu przedstawienia przez MEiN założeń budżetu na oświatę oraz systemu wynagradzania nauczycieli opartego o średnie wynagrodzenie w gospodarce.

ZNP zaznacza, że dokument dotyczy zarówno spotkania grupy roboczej w dniu 16 czerwca, w którym Związek uczestniczył, oraz spotkania zwołanego na 1 lipca, w którym nie brał udziału przedstawiciel organizacji. “Związek Nauczycielstwa Polskiego w odpowiedzi na treść korespondencji w sprawie projektu protokołu z posiedzeń grupy roboczej ds. systemu wynagradzania i czasu pracy nauczycieli oświadcza, że przedstawiciele ZNP uczestniczyli wyłącznie w spotkaniu grupy roboczej 16 czerwca 2021 r., dlatego powinien zostać nam przekazany protokół tylko ze spotkania, które odbyło się w tym dniu” – czytamy w sprostowaniu.

Odnosząc się do treści przesłanego protokołu ZNP wskazuje na “wyjątkową nierzetelność zapisów”. Nie odnotowano, że po opuszczeniu spotkania 16 czerwca br. przez przedstawiciela kierownictwa MEiN (Dariusza Piontkowskiego), w praktyce spotkanie miało charakter wymiany poglądów, a nie faktycznych konsultacji. Oprócz tego, nie uwzględniono w dokumencie, że przedstawiciel ZNP zaproponował przerwę w pracy grupy do czasu przedstawienia przez MEiN założeń budżetu na oświatę w 2022 r. “Ponadto w protokole zostały zniekształcone wypowiedzi przedstawicieli ZNP dotyczące obywatelskich inicjatyw ustawodawczych” – wskazuje ZNP.

Związek protestuje także przeciwko zamieszczeniu w protokole tzw. ustaleń z 1 lipca br. “ZNP zdecydowanie sprzeciwia się zapisom zamieszczonym na stronie 8. dokumentu o przyjętych ustaleniach. Pytamy – kto z kim je >>ustalił<<?” – stwierdzono w piśmie wystosowanym przez Sławomira Broniarza i Krzysztofa Baszczyńskiego.

Poniżej pełna treść sprostowania ZNP (czytaj też TUTAJ):

Sprostowanie ZNP dot. protokołu MEiN z posiedzeń grupy roboczej

Sprzeciwiamy się zamieszczeniu w jednym protokole przebiegu dyskusji i ewentualnych ustaleń przyjętych 1 lipca 2021 r., tj. podczas spotkania, w którym nie uczestniczyliśmy.

Warszawa, 14 lipca 2021 r.

Pan Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Związek Nauczycielstwa Polskiego w odpowiedzi na treść korespondencji w sprawie projektu protokołu z posiedzeń grupy roboczej ds. systemu wynagradzania i czasu pracy nauczycieli oświadcza, że przedstawiciele ZNP uczestniczyli wyłącznie w spotkaniu grupy roboczej 16 czerwca 2021 r., dlatego powinien zostać nam przekazany protokół tylko ze spotkania, które odbyło się w tym dniu.

Sprzeciwiamy się zamieszczeniu w jednym protokole przebiegu dyskusji i ewentualnych ustaleń przyjętych 1 lipca 2021 r., tj. podczas spotkania, w którym nie uczestniczyliśmy.

Odnosząc się jednak do treści przesłanego protokołu ZNP wskazuje na wyjątkową nierzetelność zapisów.

Należy podkreślić, że po przedstawieniu prezentacji wiceminister Dariusz Piontkowski opuścił posiedzenie grupy roboczej (po 45 min.), pozostawiając pozostałych uczestników z urzędnikami MEiN. Oznaczało to w praktyce, że podczas spotkania doszło wyłącznie do wymiany poglądów, a nie do faktycznych konsultacji.

Po dwóch godzinach przedstawiciel ZNP zaproponował przerwę do czasu przedstawienia przez MEiN założeń budżetu na oświatę w 2022 r., uznając dalszą dyskusję za bezprzedmiotową. Fakt ten nie został odnotowany w protokole.

Ponadto w protokole zostały zniekształcone wypowiedzi przedstawicieli ZNP dotyczące obywatelskich inicjatyw ustawodawczych. Przedstawiciele ZNP mówili o dwóch inicjatywach dotyczących finansowania wynagrodzeń nauczycieli oraz systemu wynagradzania nauczycieli, a nie o jednej, jak wynika z protokołu.

W protokole nie uwzględniono wypowiedzi przedstawiciela ZNP, że przedstawione przez ministerstwo propozycje to zmiana warunków pracy i płacy na niekorzyść nauczycieli oraz wypowiedzi, że dyskusję o zmianach w pragmatyce zawodowej nauczycieli należy rozpocząć od określenia finansowania zadań oświatowych.

ZNP zdecydowanie sprzeciwia się zapisom zamieszczonym na stronie 8. dokumentu o przyjętych ustaleniach. Pytamy – kto z kim je „ustalił”?

ZNP zgodnie z decyzją Prezydium ZG ZNP z dnia 21 czerwca 2021 r. zawiesiło swoje uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty do czasu przedstawienia przez ministerstwo założeń budżetu na oświatę oraz systemu wynagradzania nauczycieli opartego o średnie wynagrodzenie w gospodarce.

Wobec powyższego Związek Nauczycielstwa Polskiego nie podpisze przesłanego protokołu. Nie będziemy legitymizować takiej formy prowadzenia dialogu.

Jednocześnie nawiązując do wspólnego stanowiska ZNP i Forum Związków Zawodowych domagamy się dwustronnych rozmów o zmianie systemu wynagradzania nauczycieli (rząd i związki zawodowe). W tej sprawie wystąpiliśmy do Premiera.

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

Krzysztof Baszczyński /-/

Wiceprezes ZG ZNP

***

Na ten temat:

>> ZNP i FZZ napisały wspólnie do premiera i prezydenta ws. wynagrodzeń nauczycieli – Głos Nauczycielski (glos.pl)

>> ZNP wróci do rozmów z MEiN tylko pod warunkiem “radykalnej zmiany w sposobie przygotowania i prowadzenia negocjacji” – Głos Nauczycielski (glos.pl)

>> ZNP po rozmowach w MEiN: Oczekujemy od ministerstwa konkretnych projektów ustaw – Głos Nauczycielski (glos.pl)