Wyzwania i szanse dla związków zawodowych. Błażej Mądrzycki (ZNP), wiceprzewodniczący OPZZ: Patrzymy w przyszłość

Związki zawodowe muszą na pewno nadążać za globalizacją i zmianami, które następują na rynku pracy. Ale jednocześnie muszą nadal reprezentować pracowników objętych tradycyjnymi, standardowymi formami zatrudnienia, sektor edukacji jest tego dobrym przykładem. Musimy też patrzeć daleko w przyszłość i dostrzegać zmiany, które będą wpływały na naszą pracę za kilka czy kilkadziesiąt lat.

Głos rozmawia z dr. Błażejem Mądrzyckim, nowym wiceprzewodniczącym OPZZ

Gratulujemy wyboru. Czy wiadomo, czym będzie się Pan zajmował we władzach OPZZ i czy można powiedzieć, że w kierownictwie centrali związkowej będzie Pan rzecznikiem nauczycielskich, oświatowych spraw?

– Jestem wiceprezesem Rady Uczelnianej ZNP w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz rzecznikiem prasowym i koordynatorem ds. prawnych Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Oczywiście będę więc sojusznikiem środowiska edukacyjnego, bo edukacja jest najważniejsza. Ale jako kierownictwo OPZZ musimy myśleć o interesach wszystkich pracowników i mierzyć się z wyzwaniami, przed którymi stoją związki zawodowe. OPZZ jest rzecznikiem praw wielu grup pracowników.

Jestem naukowcem i specjalistą zajmującym się prawem pracy i na tym znam się najlepiej. I tym chciałbym się też zajmować w OPZZ. W najbliższym czasie Polska musi implementować do Kodeksu pracy dwie dyrektywy: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz tzw. dyrektywę rodzicielską w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Będzie to wymagało bardzo dużego zaangażowania związków zawodowych.

W perspektywie pojawi się też dyrektywa, która dotyczy płacy minimalnej, w której kluczową rolę odgrywają układy zbiorowe pracy. Promowanie rokowań zbiorowych będzie dla OPZZ ważnym wyzwaniem, ale także szansą na odbudowanie dialogu społecznego.

Proszę powiedzieć, jak Pan trafił do ZNP, jaka była Pana droga związkowa i jakie są najważniejsze wyzwania dla związków.

– Pierwszą osobą na mojej drodze związkowej była Aneta Trojanowska, obecna wiceprezeska RSzWiN ZNP i prezeska Rady Uczelnianej ZNP w Uniwersytecie Śląskim. Można powiedzieć, że oczarowała mnie swoją aktywnością i zainteresowała tematyką, którą związki się zajmują, oraz istotnymi obszarami funkcjonowania państwa, na które mają wpływ. Przez pierwsze lata pracowaliśmy razem w zakładowej organizacji związkowej na Uniwersytecie Śląskim, natomiast później zostałem mile przyjęty w środowisku Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP i w całym ZNP.

Cieszę się, że moje zaangażowanie zostało docenione i jestem bardzo wdzięczny wszystkim osobom, które mi zaufały i zdecydowały się mnie wybrać na wiceprzewodniczącego OPZZ – za oddane na mnie głosy bardzo dziękuję.

Związki muszą na pewno nadążać za globalizacją i zmianami, które następują na rynku pracy. Ale jednocześnie muszą nadal reprezentować pracowników objętych tradycyjnymi, standardowymi formami zatrudnienia, sektor edukacji jest tego dobrym przykładem. Musimy też patrzeć daleko w przyszłość i dostrzegać zmiany, które będą wpływały na naszą pracę za kilka czy kilkadziesiąt lat. Mam na myśli np. pracę platformową, ale także np. zmiany klimatyczne, które tylko na pierwszy rzut oka nie mają związku z naszą pracą. W istocie mają. Chodzi o to, by przygotować pracowników do nowych wyzwań zawodowych.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa ukazała się w GN nr 5 z 1 lutego br. Fot. Archiwum prywatne

***

Błażej Mądrzycki – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2009 r. związany z Katedrą Prawa Pracy i Polityki Socjalnej na tym wydziale. Jest członkiem Zespołu Badawczego Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UŚ, mediatorem współpracującym ze Śląskim Centrum Arbitrażu i Mediacji WPiA UŚ. Jest autorem publikacji z zakresu prawa pracy oraz redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej”. Wiceprezes Rady Uczelnianej ZNP na Uniwersytecie Śląskim oraz rzecznik i koordynator ds. prawnych Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. 26 stycznia br. Błażej Mądrzycki został wybrany wiceprzewodniczącym największej centrali związkowej w kraju podczas posiedzenia Rady OPZZ. Wiceprzewodniczącymi zostali również  Barbara Popielarz i Sebastian Koćwin, którzy pełnili tę funkcję w poprzedniej kadencji.

Rada OPZZ wyłoniła wiceprzewodniczących w kadencji 2022-2027. Jest wśród nich przedstawiciel ZNP

Dr Błażej Mądrzycki po webinarze RSzWiN ZNP: Związki zawodowe są ważne dla społeczeństwa obywatelskiego

Dr Błażej Mądrzycki: Planujemy kolejne działania protestacyjne na uczelniach wyższych