Wzywają do zapełnienia pustych kartonów w małopolskim kuratorium oświaty. „Wyślij skargę na działania Barbary Nowak!”

„Wymyślone skargi rodziców zostały wykorzystane również jako pretekst do uchwalenia tzw. Lex Czarnek. Tymczasem przygotowane na skargi kartony stoją w kuratorium puste. Jeśli jesteś rodzicem, opiekunem lub opiekunką dziecka uczęszczającego do szkoły w województwie małopolskim wyślij prawdziwą skargę do małopolskiej kuratorki oświaty Barbary Nowak, którą powinna zaraportować Ministrowi Czarnkowi” – wzywają aktywiści z Akcji Demokracja i publikują wzór skargi.

„Już 335 prawdziwych skarg wysłali rodzice i opiekunowie dzieci z Małopolski do kurator Barbary Nowak. Wyrazili w nich sprzeciw wobec antynaukowej i dyskryminacyjnej polityki uprawianej przez nią kosztem ich dzieci. To o 329 więcej skarg niż otrzymała pani kurator na działania innych organizacji w ciągu ostatnich sześciu lat. Wg naszych wyliczeń powinny zająć około pół kartonu z tych przygotowanych na skargi przez panią kurator. Udostępnij tę wiadomość, niech szeroko dotrze informacja, czego naprawdę domagają się rodzice od Kuratorium Oświaty w Krakowie” – czytamy na Facebooku Akcji Demokracja.

Inicjatorzy akcji proponują by wyrazić sprzeciw wobec m.in.:

>> szerzenia mitów, teorii spiskowych i nieprawdziwych antyszczepionkowych narracji w wypowiedziach medialnych i wpisach w mediach społecznościowych pani kurator oraz na oficjalnej stronie małopolskiego kuratorium na YouTube. Także wobec promowania i faworyzowania organizacji i osób szerzących takie teorie.

>> opierania decyzji kuratorium na niezweryfikowanych opiniach czy raportach organizacji takich jak Ordo Iuris,

>> próby wyrzucenia organizacji pozarządowych pomagających dzieciom ze szkół, na podstawie niezweryfikowanych opinii niezweryfikowanych organizacji.

„Wyrażane przez panią kurator opinie są nie tylko nienaukowe, przez co nie powinny być rozpowszechniane przez jednostki edukacyjne. Są nienawistne i dyskryminujące wobec wielu dzieci i kadry pedagogicznej (…) – czytamy.

Akcja Demokracja zachęca do skorzystania z szablonu skargi albo napisania własnej skargi.

Więcej o akcji można przeczytać tutaj.

(JK, GN)

Po kontrolach poselskich w Małopolskim Kuratorium Oświaty. Puste pudła zamiast skarg rodziców i antyszczepionkowy przekaz

„Rodzice przeciwko Lex Czarnek”. Apel do posłów i prezydenta ws. odrzucenia zmian w prawie oświatowym

ZNP przyjął uchwałę w sprawie odwołania małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak