Za sprawdzenie arkuszy w sesji poprawkowej CKE zapłaci więcej. Dlaczego?

Za sprawdzenie arkusza egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym nauczyciel-egzamintor otrzyma wynagrodzenie wyższe niż za arkusz, jaki wypełnił absolwent na egzaminie w terminie podstawowym

Choć sprawdzenie obu arkuszy zajmuje egzaminatorom mniej więcej tyle samo czasu i wymaga podobnego wysiłku, to jednak Centralna Komisja Egzaminacyjna zapłaci wyższą stawkę za sprawdzenie arkusza w sesji poprawkowej egzaminu maturalnego. To efekt przesuniętego kalendarza tegorocznych egzaminów oraz wejścia w życie nowych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Projekt nowego rozporządzenia płacowego opublikowało dziś MEN. Od 1 września br. wynagrodzenia nauczycieli mają wzrosnąć o 6 proc.

Ile wyniesie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od 1 września? MEN pokazało stawki

“Zmiana wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli skutkuje zmianą wydatków związanych ze sprawdzaniem przez egzaminatorów prac pisemnych na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie maturalnym, egzaminach eksternistycznych, egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i egzaminie zawodowym” – czytamy w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, wysokość stawek egzaminatorów zależy od minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego. Tymczasem wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie od 1 września 2020 r. To oznacza, że automatycznie pójdą w górę stawki wynagrodzeń dla egzaminatorów sprawdzających prace egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych w terminie poprawkowym zaplanowanym na 8 września.

Na dodatkowe wynagrodzenie dla egzaminatorów sprawdzających arkusze w terminie poprawkowym CKE przeznaczy 63 tys. zł.

Z kolei w 2021 r. egzaminatorzy otrzymają podwyższone wynagrodzenie za sprawdzenie arkuszy podczas wszystkich przyszłorocznych egzaminów. Co kosztować ma dodatkowo 6 mln 950 tys. zł.

(PS, GN)