ZNP apeluje do premiera Morawieckiego o wstrzymanie prac nad zmianami w edukacji włączającej. Będzie petycja

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego o wstrzymanie prac nad nowymi rozwiązaniami w zakresie edukacji włączającej i poddanie projektowanych zmian rzeczywistym konsultacjom. 1 czerwca ZNP rozpoczyna ogólnopolską akcję zbierania podpisów pod petycją w sprawie wstrzymania prac nad projektowaną reformą w obszarze edukacji włączającej.

„Przedstawione przez MEiN systemowe zmiany są kontrowersyjne i budzą ogromny niepokój różnych środowisk, w tym rodziców i nauczycieli. Zakładają masowe kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach” – podkreślił prezes ZNP Sławomir Broniarz w piśmie do premiera.

Zwrócił uwagę, że proces kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami wymaga szczególnej wrażliwości i odpowiedzialności. Szkolna społeczność w wielu przypadkach nie jest gotowa do akceptacji i poszanowania potrzeb niepełnosprawnych uczniów.

„W ogólnodostępnych placówkach brak jest specjalistycznej kadry – nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów. Nie wszyscy nauczyciele są przygotowani do pracy z dzieckiem wymagającym specjalistycznego wsparcia. Ostatnia reforma systemowa w oświacie, w tym likwidacja gimnazjów, doprowadziła do znaczącego pogorszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży – mamy zbyt liczne klasy i pracę na dwie zmiany” – napisał  ZNP.

Nieliczne szkoły i placówki ogólnodostępne dostosowane są pod względem architektonicznym do przyjęcia niepełnosprawnych uczniów i wychowanków. Odpowiednia modernizacja i doposażenie placówek wymaga czasu i znacznych nakładów finansowych

„Ponadto obawiamy się stopniowej likwidacji dotychczasowych możliwości kształcenia i wspierania niepełnosprawnych uczniów i wychowanków w specjalnych szkołach i przedszkolach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych” – zaznaczono.

Kwestie dotyczące założeń resortu edukacji w zakresie edukacji włączającej stały się przedmiotem dyskusji prowadzonej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego we wszystkich ogniwach organizacji.

„Wnioski płynące z dyskusji, a także stanowiska podejmowane przez różne gremia są dowodem, że obecnie niemożliwe jest zapewnienie równych szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się i rozwijanie ich indywidualnego potencjału w szkołach ogólnodostępnych. Wdrożenie tak poważnych zmian byłoby nieodpowiedzialne” – czytamy.

1 czerwca Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczyna ogólnopolską akcję zbierania podpisów pod petycją w sprawie wstrzymania prac nad projektowaną reformą w obszarze edukacji włączającej. „Chcemy przeprowadzenia rzetelnych konsultacji społecznych” – podkreślił ZNP.

Cały list znajduje się tutaj.

(JK, GN)

Dr n. med. Ewelina Lulińska: Mądrość polega na odpowiednim wyborze ścieżki edukacyjnej

Specjaliści o edukacji włączającej według MEiN: Nie da się na siłę wszystkich zintegrować

Edukacja włączająca wg MEiN. Ocena negatywna – tak o projekcie resortu Przemysława Czarnka mówi 88 proc. głosujących w naszej ankiecie