ZNP do Czarnka: Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli powinno wzrosnąć o co najmniej 15 proc.

ZNP domaga się od MEiN zwiększenia stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o co najmniej 15 proc. Taka opinia w sprawie tzw. rozporządzenia płacowego trafiła do resortu edukacji. Według Związku, minister edukacji Przemysław Czarnek powinien jak najszybciej podpisać tzw. rozporządzenie płacowe, bez czego nie jest możliwe wypłacenie nauczycielom jakichkolwiek podwyżek

Od 266 do 326 zł brutto – taką podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zaproponowało MEiN w opublikowanym pod koniec stycznia br. projekcie tzw. rozporządzenia płacowego. Nowe stawki są efektem zapowiedzianej przez rząd i zapisanej w ustawie budżetowej podwyżki w wysokości 7,8 proc.

Takie stawki oferuje MEiN. Znamy projekt nowego rozporządzenia płacowego. Dla dyplomowanego nieco ponad 300 zł

Zgodnie z projektem, minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym ma wynieść (wszystkie kwoty brutto):
* nauczyciel początkujący – 3690 zł, czyli o 266 zł więcej niż obecnie
* nauczyciel mianowany – 3890 zł, czyli o 293 zł więcej niż obecnie
* nauczyciel dyplomowany – 4550 zł, czyli o 326 zł więcej niż obecnie

Natomiast minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli z pozostałym wykształceniem ma wynieść (wszystkie kwoty brutto):
* nauczyciel początkujący – 3600 zł, czyli o 271 zł więcej niż obecnie
* nauczyciel mianowany – 3700 zł, czyli o 275 zł więcej niż obecnie
* nauczyciel dyplomowany – 3960 zł, czyli o 282 zł więcej niż obecnie

Związki rozmawiają z MEiN o ocenie pracy, wynagrodzeniach i emeryturach

Podczas spotkania przedstawicieli związków zawodowych z kierownictwem MEiN 1 lutego br. miało dojść do uzgodnienia rozporządzenia płacowego. 15 lutego br. odbyło się natomiast posiedzenie Zespołu ds. usług publicznych. „Związek Nauczycielstwa Polskiego był przekonany, iż uczestniczący w posiedzeniu minister Dariusz Piontkowski odniesie się do propozycji Związku zwiększającej o 15 proc. stawki wynagrodzenia zasadniczego, które zgłosiliśmy w dniu 1 lutego 2023 roku” – czytamy w liście ZNP do ministra edukacji Przemysława Czarnka.

I dalej: „Niestety, minister zamiast odnieść się do zgłoszonej propozycji stwierdził, iż rozmowa o zmianach w projekcie rozporządzenia jest bezprzedmiotowa, bowiem żadne zmiany nie mogą być dokonane wobec przyjęcia przez parlament ustawy budżetowej”.

Według ZNP, ustawa budżetowa wprawdzie ustaliła poziom wzrostu wynagrodzeń o 7,8 proc., ale „dotyczy to tylko państwowej sfery budżetowej”.

„Ustawa jedynie zwiększa kwotę bazową dla nauczycieli do wysokości 3.981,50 zł, co daje prawo partnerowi społecznemu – w tym Związkowi Nauczycielstwa Polskiego – aby w czasie rozmów uzgodnieniowych złożyć propozycję zwiększenia stawek wynagrodzenia zasadniczego” – wyjaśnił ZNP.

Cały list publikujemy poniżej:

Pan

Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Szanowny Panie Ministrze,

z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego 15 lutego 2023 roku odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw usług publicznych, którego głównym tematem była dyskusja o projekcie Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego był przekonany, iż uczestniczący w posiedzeniu minister Dariusz Piontkowski odniesie się do propozycji Związku zwiększającej o 15% stawki wynagrodzenia zasadniczego, które zgłosiliśmy w dniu 1 lutego 2023 roku.

Niestety, minister zamiast odnieść się do zgłoszonej propozycji stwierdził, iż rozmowa o zmianach w projekcie rozporządzenia jest bezprzedmiotowa, bowiem żadne zmiany nie mogą być dokonane wobec przyjęcia przez parlament ustawy budżetowej.

Ustawy, która co prawda określa średnioroczny wzrost wynagrodzeń o 7,8%, ale dotyczy to tylko państwowej sfery budżetowej. Ustawa jedynie zwiększa kwotę bazową dla nauczycieli do wysokości 3.981,50 zł, co daje prawo partnerowi społecznemu – w tym Związkowi Nauczycielstwa Polskiego – aby w czasie rozmów uzgodnieniowych złożyć propozycję zwiększenia stawek wynagrodzenia zasadniczego.

13 lutego 2023 roku ZNP skierowało na ręce ministra Dariusza Piontkowski swoje negatywne stanowisko wobec projektu rozporządzenia, żądając jednocześnie zwiększenia stawek wynagrodzenia zasadniczego o 15%.

Wobec negatywnego stanowiska Ministerstwa Edukacji i Nauki do żądań Związku w sprawie zwiększenia stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz pozorowania trybu uzgodnień z partnerami społecznymi – Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się w trybie pilnym podpisania Rozporządzenia płacowego, które pozwoli podnieść wynagrodzenia nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia 2023 roku.

Wiceprezes ZG ZNP Prezes ZNP

Krzysztof Baszczyński Sławomir Broniarz

ZNP: Do Sejmu trafi projekt ustawy znacząco zwiększającej wynagrodzenia nauczycieli

(PS, GN)