ZNP w Białymstoku będzie w czwartek celebrować Dzień Edukacji Narodowej. Wydarzenie wpisze się w obchody Roku Aleksandry Piłsudskiej

W czwartek w Pałacu Branickich Oddział ZNP w Białymstoku organizuje uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Wydarzenie wpisuje się w obchody Roku Aleksandry Piłsudskiej, honorowego członka ZNP.

W programie uroczystości przewidziano m.in. wystąpienie dr Piotra Wierzbickiego pod hasłem „Historia ZNP przez pryzmat najważniejszych wydarzeń i osób” oraz prezentację wystawy Aleksandra Piłsudska – Honorowa Członkini ZNP.

Zasłużeni nauczyciele zostaną uhonorowani odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi. W obchodach weźmie udział m.in. prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Po południu w siedzibie Biura Oddziału ZNP w Białymstoku odbędzie się spotkanie historyczne „ZNP – Przeszłość i teraźniejszość”

(GN)

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ. Dr Piotr Wierzbicki dla Głosu: Tradycja KEN jest żywa w Związku od 1905 r.

“Kto się urodził Polakiem, ten musi być patriotą”. Aleksandra Piłsudska, honorowy członek Związku Nauczycielstwa Polskiego

ZNP Białystok: Podlaski kurator oświaty i wojewoda wręczyli jednak nauczycielom Krzyże Zasługi i Medale KEN

NASZ PATRONAT. Rok Aleksandry Piłsudskiej – honorowego członka ZNP. Uroczystości na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie