ZNP w Łodzi po pierwszym dzwonku: „Konsekwencje dyletanctwa obecnych władz oświatowych odczują wszyscy”

„Za beztroskę i dyletanctwo obecnych władz oświatowych zapłacimy wszyscy. Będzie to rok szkolny, który zapamiętamy na długo” – ostrzega Okręg Łódzki ZNP. Związek uważa, że przygotowane przez MEN wytyczne do pracy szkół są nieprecyzyjne i zbyt ogólne. „Nie opracowano przejrzystych, spójnych procedur postępowania i zasad współpracy między instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w szkołach. Rząd nie wykorzystał należycie wakacji by przygotować system edukacji do sprawnego funkcjonowania w czasie zagrożenia epidemią COVID-19” – czytamy w przyjętym stanowisku.

We wtorek 1 września odbyła się konferencja prasowa kierownictwa Okręgu Łódzkiego ZNP w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w warunkach pandemii. Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP Marek Ćwiek przedstawił stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczące bezpiecznej nauki i pracy w szkołach.

Dziś w Klub Nauczyciela odbyła się konferencja prasowa kierownictwa Okręgu Łódzkiego ZNP w związku z rozpoczęciem nowego…

Opublikowany przez Okręg Łódzki ZNP Wtorek, 1 września 2020

 

„Konkretne rozwiązania zaproponowane przez ZNP  to niezbędne minimum dla bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty. Uważamy, że wyposażenie wielu szkół w środki ochrony osobistej nauczycieli i pracowników jest niewystarczające. Dlatego Oddziały ZNP w Łodzi przekażą członkom ZNP ponad 4000 półprzyłbic” – czytamy w komunikacie. W województwie łódzkim przyłbice otrzyma prawie10 tys. członków ZNP.

Jak bezpiecznie wrócić do szkół i przedszkoli? ZNP o nowym roku szkolnym w czasie pandemii

Łódzki ZNP uważa, że przygotowane przez MEN wytyczne do pracy szkół są nieprecyzyjne i zbyt ogólne. W sprawie przygotowania do nowego roku szkolnego nasuwają się pytania, które Związek formułuje tak:

>> czy rząd zapewnił odpowiednie środki finansowe z budżetu centralnego na funkcjonowanie szkół w rygorze sanitarnym?

>> czy zapewnił wszystkim uczniom dostęp do szerokopasmowego internetu?

>> czy zapewnił szkołom odpowiedni sprzęt (laptopy, kamery) i oprogramowanie do pracy w systemie hybrydowym lub zdalnym?

>> czy rząd przygotował jednolitą platformę edukacyjną do zdalnego nauczania?

>> czy władze oświatowe przygotowały kadry nauczycielskie, które zastąpią zarażonych nauczycieli, będących na kwarantannie lub tych, którzy odejdą z zawodu z obawy o swoje zdrowie?

>>czy zmieniono treść podstaw programowych i znowelizowano rozporządzenie o ramowych planach nauczania tak, aby zapewnić możliwość efektywnej pracy w przypadku zdalnego nauczania?

„Na każde z tych pytań jest jedna odpowiedź – NIE! To wszystko pokazuje, jak mało istotna dla tego rządu jest edukacja, jak mało ważne jest zdrowie dzieci, nauczycieli i ich rodzin. Jak mało istotna jest przyszłość naszego kraju” – wskazano.

ZNP nie zostawia nauczycieli i pracowników oświaty samych w czasie pandemii koronawirusa‼️ W trosce o bezpieczeństwo i…

Opublikowany przez Okręg Łódzki ZNP Środa, 2 września 2020

 

„Wielu nauczycieli ze względu na trudne warunki pracy i w obawie o swoje zdrowie rezygnuje z zawodu, odchodzi na emeryturę lub na urlop dla poratowania zdrowia. W szkołach zaczyna brakować nauczycieli. Konsekwencje niedofinansowania oświaty, beztroski i dyletanctwa obecnych władz oświatowych odczują wszyscy nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Będzie to rok szkolny, który zapamiętamy na długo” – podkreślono w przyjętym stanowisku.

(JK, GN)

Fot: Okręg Łódzki ZNP/Facebook

Szef MEN wraz z “zaprzyjaźnionymi” samorządowcami przekonuje, że szkoły są przygotowane przed 1 września

Minister Piontkowski: Nie będzie obowiązkowych maseczek w szkołach