ZNP w Łodzi nie składa broni w sprawie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy i zapowiada dalsze działania w jego obronie

Okręg Łódzki ZNP podejmuje aktywne działania na rzecz utrzymania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź – czytamy w komunikacie zamieszczonym na Facebooku. Związek przekazał władzom miasta petycję w obronie układu podpisaną przez 5156 osób.

Władze ZNP w Łodzi poinformowały, że nie zaprzestają walki o utrzymanie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy. Doszło w tej sprawie do spotkań z prezydent Łodzi Hanną Zdanowską, wiceprezydent Małgorzatą Moskwą-Wodnicką oraz dyrektorami Departamentu Kultury i Edukacji oraz Wydziału Edukacji UMŁ. Do miejskich włodarzy trafiła petycja w obronie układu podpisana przez 5156 osób.

Okręg Łódzki ZNP podejmuje aktywne działania na rzecz utrzymania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla…

Opublikowany przez Okręg Łódzki ZNP Piątek, 17 lipca 2020

 

„Z naszej inicjatywy został powołany przez Miasto Łódź zespół negocjacyjny, który ma wypracować porozumienie. Pod koniec lipca dojdzie do rozmów przedstawicieli stron układu zbiorowego w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem. W zespole udział weźmie trzech przedstawicieli ZNP” – informuje Okręg Łódzki ZNP.

„W przypadku gdy rozmowy i negocjacje nie będą przynosiły satysfakcjonujących rozwiązań dla pracowników i strony związkowej, ZNP będzie podejmował dalsze działania protestacyjne.  O ustaleniach i wynikach prowadzonych rozmów będziemy na bieżąco informować. Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączają się w nasze akcje i wspierają nas w obronie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy!” – napisano w komunikacie.

(JK, GN)

ZNP w Łodzi zebrał ponad 5 tysięcy podpisów pod petycją przeciwko likwidacji ponadzakładowego układu zbiorowego pracy

M. Ćwiek: Łódź wypowiedziała ponadzakładowy układ zbiorowy pracy; pracownicy niepedagogiczni mogą stracić nawet po 500 złotych