ZNP: Wniosek do MEiN ws. kształcenia dzieci z Ukrainy i prac Rady ds. Edukacji Uchodźców

21 marca 2022 r. połączone Komisje Pedagogiczna i Ochrony Pracy Zarządu Głównego ZNP na nadzwyczajnym posiedzeniu analizowały realizację w obszarze oświaty i wychowania  zapisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. „Niepokoją informacje napływające ze szkół i placówek oświatowych, które przyjęły do klas i oddziałów dzieci uchodźców” – podkreślono. Związek wystąpił do ministra edukacji z wnioskiem o rozszerzenie składu Rady ds. Edukacji Uchodźców o przedstawicieli innych środowisk niż wskazanych przez MEiN, mających duży dorobek i doświadczenie w udzielaniu wsparcia uchodźcom oraz o partnerów społecznych, którymi są reprezentanci związków zawodowych. List ZNP do MEiN publikujemy w całości.

Warszawa, 22 marca 2022 r.

Pan Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Połączone Komisje: Pedagogiczna i Ochrony Pracy Zarządu Głównego ZNP na nadzwyczajnym posiedzeniu analizowały realizację w obszarze oświaty i wychowania  zapisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,  a także rozporządzenia MEiN z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

Niepokoją informacje napływające ze szkół i placówek oświatowych, które przyjęły do klas i oddziałów dzieci uchodźców. Ze strony nauczycieli jest  wola pomocy i wsparcia dla ukraińskich dzieci i uczniów. Są również oczekiwania konkretnych działań  i decyzji ze strony rządu w postaci zwiększenia środków finansowych dla organów prowadzących, a także potrzeby przedstawienia systemowych rozwiązań. Członkowie Komisji krytycznie ocenili fakt kierowania do poszczególnych klas uczniów ukraińskich nieznających języka polskiego. Fakt ten ma negatywny wpływ na edukację wszystkich uczniów, zarówno ukraińskich jak i polskich.

Związek Nauczycielstwa Polskiego za słuszne uważa zapewnienie ukraińskim uczniom miejsc w oddziałach przygotowawczych w celu nabycia umiejętności posługiwania się językiem polskim.

Ponadto, zwłaszcza uczniom klas starszych należy zapewnić – w porozumieniu z ukraińskim ministrem oświaty – naukę online.

Problemów do rozwiązania jest wiele, począwszy od organizacyjnych po pracownicze. Dlatego domagamy się rozszerzenia składu Rady ds. Edukacji Uchodźców  o przedstawicieli innych środowisk niż wskazanych przez MEiN, mających duży dorobek i doświadczenie w udzielaniu wsparcia uchodźcom, oraz o partnerów społecznych, którymi są reprezentanci związków zawodowych. Edukacja jest wspólną sprawą nas wszystkich!

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

(GN)

ZNP do premiera i szefa MEiN: Konieczne pilne spotkanie na temat sytuacji w oświacie i wynagrodzeń nauczycieli

Do polskich szkół zapisało się już 65 tys. dzieci z Ukrainy. Obradowała rada ds. edukacji uchodźców przy MEiN – znamy jej pełny skład

Czarnek powołał przy MEiN radę ds. edukacji uchodźców. Kto w niej zasiada? Zalewska, Legutko, Stachowiak-Różecka