ZNP wyjaśnia, ile naprawdę pracują nauczyciele. „18 godzin to nie czas pracy!”

„Zgodnie z prawem, tygodniowy czas pracy polskich nauczycieli wynosi 40 godzin, a jak pokazują dane Instytutu Badań Edukacyjnych, średni tydzień pracy nauczyciela to aż 47 godzin. To czas, który nauczyciele poświęcają na wykonywanie nawet 54 czynności zawodowych!” – przypomina na swojej stronie ZNP. „18 godzin to krzywdzący mit; fake news, który podważa rolę i znaczenie nauczycielskiej profesji. W polityce ten fake news jest wykorzystywany – niestety – do uzasadniania niskich pensji w oświacie” – wskazuje Związek.

Jak przypomina Związek czas pracy nauczycieli jest określony ustawowo – opisany został w art. 42 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela i wynosi 40 godzin tygodniowo. W praktyce nauczyciele pracują dłużej, co wykazał Instytut Badań Edukacyjnych w ramach „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli”, w którym uczestniczyło 8000 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących z 1300 różnego typu szkół z całego kraju.

„Bardzo szkodliwym zjawiskiem podważającym status zawodowy nauczycieli są publiczne wypowiedzi utożsamiające pensum z tygodniowym czasem pracy pedagogów” – podkreśla ZNP.

I przypomina, że wszystkie związki zawodowe – także prorządowa “S” – odrzuciły niekorzystne propozycje MEiN dotyczące statusu zawodowego nauczyciela przedstawione przez ministra edukacji podczas negocjacji toczących się w 2021 roku.

ZNP odniósł się w ten sposób do ostatnich wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który swoimi „przemyśleniami” m.in. na temat pensum nauczycieli podzielił się na spotkaniu z wyborcami, które odbyło się 18 listopada 2022 r. w Jastrzębiu-Zdroju.

Pełne wyjaśnienie ZNP znajduje się tutaj.

(GN)

Miasteczko edukacyjne, dzień 2. W niedzielę nauczyciele zwrócili uwagę na czas i warunki swojej pracy

Czarnek oferował nauczycielom ogromne podwyżki – tyle że… pensum i czasu pracy