Aktualności godziny ponadwymiarioweNAUCZYCIELERIO Gdańskwyjaśnienie RIO w Gdańsku: Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciela również za gotowość do pracy

„Nauczycielowi należy się wynagrodzenie za nieprzepracowane godziny ponadwymiarowe, o ile pozostawał w gotowości do świadczenia pracy”  - wynika z wyjaśnienia Regionalnej Izby…

Aktualności GODZINY PONADWYMIAROWENAUCZYCIELERIOwyjaśnienie RIO: Nauczycielowi należy się zapłata za godziny ponadwymiarowe, jeśli ich nie zrealizował z przyczyn od niego niezależnych

„Nauczycielowi, który nie zrealizował przydzielonych mu godzin ponadwymiarowych z przyczyn od niego niezależnych, lecz leżących po stronie szkoły, przy jednoczesnym wykazaniu przez…

Aktualności CZAS PRACYNAUCZYCIELEwyjaśnienieZNP ZNP wyjaśnia, ile naprawdę pracują nauczyciele. „18 godzin to nie czas pracy!”

„Zgodnie z prawem, tygodniowy czas pracy polskich nauczycieli wynosi 40 godzin, a jak pokazują dane Instytutu Badań Edukacyjnych, średni tydzień pracy nauczyciela…