ZNP złoży w Sejmie poprawkę dotyczącą wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2022 r.

W środę 27 października Związek Nauczycielstwa Polskiego złoży w Sejmie poprawkę dotyczącą wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2022 r.,  co powinno wiązać się ze wzrostem kwoty bazowej w budżecie i zwiększeniem środków dla samorządów w postaci subwencji oświatowej.

W środę w Sejmie odbędzie się posiedzenie połączonych komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poświęcone rozpatrzeniu i zaopiniowaniu dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2022 w zakresie oświaty i wychowania.

Podczas posiedzenia komisji przedstawiciel ZNP przedstawi opinię Związku do projektu budżetu w zakresie oświaty, a także złoży poprawkę dotyczącą wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2022 r.

Przypomnijmy, że ZNP negatywnie zaopiniował projekt budżetu państwa na rok 2022 w zakresie oświaty i wychowania.

„Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że wzrost wydatków budżetu państwa, jaki został zaplanowany na rok 2022, nie gwarantuje prawidłowej realizacji zadań oświatowych państwa. Przedłożony do zaopiniowania projekt budżetu nie odzwierciedla rzeczywistych potrzeb niezbędnych do realizacji zadań edukacyjnych w roku 2022” – czytamy na stronie ZNP.

Zdaniem Związku założone w budżecie państwa wydatki na oświatę w kontekście zakładanego wzrostu subwencji oświatowej nie zabezpieczają w sposób prawidłowy środków na wynagrodzenia i ewentualne podwyżki wynagrodzeń nauczycieli – z uwzględnieniem nauczycieli zatrudnionych w placówkach nieobjętych subwencją oświatową. Zadanie to nie jest wyszczególniane w ramach katalogu zadań finansowanych z subwencji oświatowej.

„Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2022 r.,  co powinno wiązać się ze wzrostem kwoty bazowy i zwiększeniem środków dla samorządów w postaci subwencji oświatowej” – podkreślono.

„Docelowo domagamy się zmiany systemu wynagradzania opartego nie na kwocie bazowej, a na powiązaniu wynagrodzeń ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej” – czytamy na stronie Związku.

(JK, GN)

ZNP: Podpisy pod obywatelską inicjatywą „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli” będą zbierane do 31 października br. (włącznie)

Rząd przyjął budżet na 2022 r. Gdzie pieniądze dla oświaty?

ZNP: W budżecie brakuje pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli. Wynagrodzenia zostały zamrożone na kolejny rok