Żory: Jest porozumienie ZNP z „Solidarnością”. „Idziemy wspólnym frontem przeciwko propozycjom Czarnka”

Uważam, że takie porozumienia powinny być zawierane wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Z moich obserwacji i rozmów z szeregowymi członkami Związku wiem, że liczą na to, że wszystkie związki oświatowe będą szły jednym frontem przeciwko propozycjom Czarnka.

Z Iloną Witalą-Sługą, prezes Oddziału ZNP w Żorach, rozmawia Jarosław Karpiński

20 października br. doszło do podpisania porozumienia o współpracy między Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Żorach oraz Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. To pierwsze takie porozumienie struktur lokalnych obu związków po tym, jak 13 października trzy centrale związkowe we wspólnym komunikacie odrzuciły propozycje MEiN i zadeklarowały współpracę. Jak się Wam udało przełamać lody?

– W Żorach już wcześniej współpracowaliśmy – jako ZNP – z „Solidarnością”. Ta współpraca nie zawsze wyglądała różowo, ale potrafimy ze sobą rozmawiać. W ostatnich tygodniach połączył nas oczywiście sprzeciw wobec pomysłów ministra Czarnka. Jeszcze na początku października, jako członek zarządu ZNP w Żorach, postanowiłam porozmawiać na temat pomysłów MEiN z przewodniczącą oświatowej „S” w mieście Pauliną Kuśką.

Zaproponowałam podpisanie porozumienia i współpracy i usłyszałam, że to dobry pomysł. Porozumienie sformalizowaliśmy 20 października. Wcześniej na szczeblu centralnym przedstawiciele ZNP, Forum Związków Zawodowych i oświatowej „Solidarności” we wspólnym stanowisku odrzucili propozycje MEiN dotyczące zmian w pragmatyce nauczycielskiej.

Czy to porozumienie jest tylko wyrazem protestu wobec propozycji MEiN dotyczących zmian w pragmatyce zawodowej, czy ma szerszy wymiar?

– Jest szersze. Konsensus obejmuje także art. 88 Karty Nauczyciela. Wspólnie z „Solidarnością” popieramy stanowisko central związkowych w sprawie przywrócenia wcześniejszych emerytur. Domagamy się też wspólnie, by władze zrealizowały pomysł zakładający powiązanie pensje nauczycieli ze średnią pensją w gospodarce narodowej, zgodnie z obywatelskim projektem inicjatywy ustawodawczej, pod którym podpisy zbiera ZNP.

A jak realizacja tego porozumienia będzie wyglądała w praktyce?

– To zależy w dużym stopniu od wyników rozmów central związkowych z ministrem Czarnkiem i premierem Morawieckim na temat zmian w Karcie Nauczyciela. Nie wiemy oczywiście jakie będą wyniki tych rozmów, ale sądzę, że po tych rozmowach na szczeblu centralnym, także w Żorach dojdzie do spotkania władz ZNP i oświatowej „Solidarności”. Będziemy wiedzieć już jakie są postanowienia na górze i zastanowimy się, co my możemy zrobić. Przewidujemy jednak dalszą współpracę, nie tylko doraźną.

W jedności siła?

– Uważam, że takie porozumienia powinny być zawierane wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Z moich obserwacji i rozmów z szeregowymi członkami Związku wiem, że liczą na to, że wszystkie związki oświatowe będą szły jednym frontem przeciwko propozycjom Czarnka. Zachęcam więc koleżanki i kolegów prezesów z innych oddziałów, by takie porozumienia podpisywali. W ogniskach jest niezadowolenie z propozycji MEiN, ale uważam, że sprzeciw musi być silniejszy. Musimy mobilizować nauczycielki i nauczycieli do wspólnego działania chociażby poprzez podpisywanie się pod inicjatywą obywatelską w sprawie godnych płac nauczycieli.

Dziękuję za rozmowę.

Po spotkaniu zespołu ds. statusu w MEiN. Są nowe szczegóły ws. karcianek. Będą rozmowy dwustronne w sprawie płac

Oświatowe związki we wspólnym stanowisku odrzuciły propozycje MEiN dotyczące zmian w pragmatyce zawodowej