ZMP rozpoczął dyskusję nad zmianami w finansowaniu oświaty. Nie wyklucza przedłożenia własnej propozycji

Według Marka Wójcika, pełnomocnika zarządu ZMP ds. legislacyjnych perspektywa wprowadzenia nowych zasad finansowania oświaty „to zapewne dopiero rok szkolny 2022/23”. Zaapelował jednak by samorządowcy rozpoczęli dyskusję nad poszczególnymi modelami przedstawionymi przez MEN.

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia podczas posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty MEN przedstawiło propozycje finansowania oświaty zebrane z różnych środowisk.

„To nie są propozycje resortu – wielokrotnie podkreślał to minister Dariusz Piontkowski” – czytamy w relacji na stronie Związku Miast Polskich.

Marek Wójcik odrzucił na wstępie dwa skrajne modele. Pierwszy to właściwie pozostawienie dotychczasowych zasad tylko z drobnymi korelatami, natomiast drugi to centralizacja, czyli powrót do okresu sprzed lat dziewięćdziesiątych XX wieku, do realizacji zadań oświatowych przez administrację rządową. W opinii pełnomocnika Zarządu Związku obydwa te warianty z oczywistych powodów są do odrzucenia.

„Niestety, MEN nie przedstawił więcej szczegółów dotyczących opisanych propozycji, a to właśnie te szczegóły są przesądzające” – wskazuje ZMP. „ Oczywiście nie ma też przeszkód abyśmy wyszli z nową, własną propozycją wykraczającą poza modele wskazane przez MEN lub łączącą pojedyncze elementy z tychże modeli – zauważa M. Wójcik i równocześnie zwrócił się do samorządowców o przekazywanie ewentualnych uwag.

 ZMP zamieściło na swojej stronie prezentację wszystkich modeli finansowania oświaty przedstawionych przez MEN. Można ją znaleźć tutaj.

Przypomnijmy, że Związek Nauczycielstwa Polskiego opowiada się za koniecznością zmiany systemu finansowania oświaty poprzez dokonanie takich zmian w obowiązującym prawie, które umożliwią finansowanie wynagrodzeń nauczycieli objętych systemem wynagrodzenia określonym w Karcie Nauczyciela – w formie dotacji celowej, zgodnie z treścią obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

(JK, GN)

List ZNP do MEN ws. finansowania oświaty. Związek opowiada się, za dotacją celową zgodnie z obywatelskim projektem ustawy

Krzysztof Baszczyński: Większość z wariantów finansowania oświaty przedstawionych przez MEN była już dawno omawiana