Związki i MEiN wracają do rozmów. Zgodnie z zaproszeniem z ministerstwa, tematem będzie biurokracja. Kiedy negocjacje ws. emerytur nauczycielskich?

Prowadzenie przez szkoły dokumentacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacji włączającej – to temat najbliższego, zaplanowanego na środę 6 kwietnia br., posiedzenia grupy roboczej składającej się z przedstawicieli MEiN i związków zawodowych. Taki temat spotkania zaproponowało ministerstwo edukacji. Na kolejnym posiedzeniu – jeszcze w kwietniu –  grupa robocza ma się zająć nauczycielskimi emeryturami.

Grupa robocza w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty spotka się 6 kwietnia 2023 r. o godz. 11.00, w gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki przy al. Szucha 25.

Tematem spotkania będą obowiązki nauczycieli wynikające z prowadzenia dokumentacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacji włączającej. Tak wynika z zaproszenia przekazanego przez MEiN.

Ministerstwo edukacji przesłało też związkom zawodowym materiał roboczy dotyczący zmian w ocenie pracy nauczycieli. Ten temat wywołuje spore emocje, ponieważ jest omawiany od listopada ub.r., a ministerstwo edukacji podczas jednego z poprzednich spotkań wycofało się z porozumienia w tej sprawie.

Wcześniej ministerstwo – na wniosek ZNP – zgodziło się zmienić obowiązujące od 1 września 2022 r. zasady oceny pracy nauczycieli. Chodzi o to, żeby weryfikacja spełniania przez nauczycieli kryteriów oceny polegała nie na punktowaniu każdego z kryteriów (na skali 0-5 pkt., a jednego kryterium – 0-30 pkt.), ale na zasadzie “zaliczył-nie zaliczył”.

Obecny system doprowadził do tworzenia – wbrew obowiązującemu prawy – w szkołach i placówkach oświatowych w całej Polsce regulaminów oceniania, a w nich – wskaźników.

Resort edukacji przygotował nawet projekt nowelizacji rozporządzenia o ocenie pracy nauczycieli zawierający wspomniane zmiany. Porozumienie wydawało się formalnością. Podczas spotkania 1 lutego br. okazało się jednak, że resort Przemysława Czarnka zmienił zdanie i wycofał się z zapowiedzianych zmian.

Podczas poprzedniego spotkania 22 marca br. nie udało się dojść do porozumienia, a resort edukacji zamierza podtrzymać punktację w procedurze oceny pracy nauczycieli. Związki otrzymały kolejny „materiał roboczy do dyskusji” z propozycją nowej punktacji (na skali 1-3) poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela.

ZNP po spotkaniu z MEiN: Dzisiejsza dyskusja nie poprawi warunków pracy nauczycieli

Środowe spotkanie ma być jednym z dwóch, jakie zaplanowano na kwiecień. Po świętach wielkanocnych grupa robocza ma się zebrać po raz kolejny. Tym razem w celu omówienia propozycji przywrócenia art. 88 Karty Nauczyciela dotyczącego wcześniejszych emerytur.

Natychmiastowe rozmowy ws. przywrócenia wcześniejszych emerytur! Zarząd Główny ZNP wzywa ministra po podjęcia rozmów! Pismo prezesa ZNP do szefa MEiN

To efekt stanowiska ZG ZNP z 28 marca br., w którym Związek wezwał MEiN do jak najszybszego wypracowania rozwiązań emerytalnych dla nauczycieli. “Związek Nauczycielstwa Polskiego wzywa Ministra Edukacji i Nauki do natychmiastowego rozpoczęcia rozmów w sprawie przywrócenia nauczycielom prawa do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela” – mogliśmy przeczytać w stanowisku Zarządu Głównego ZNP.

ZNP jednocześnie podkreślił konieczność przywrócenia wcześniejszych emerytur z art. 88 KN naliczanych na podstawie “starych” zasad, czy obowiązujących przed reformą emerytalną rządu Akcji Wyborczej Solidarność i UW. To istotne, ponieważ ministerstwo edukacji unika jednoznacznej deklaracji w sprawie zasad obliczania wcześniejszych emerytur. Tymczasem uzależnienie wysokości emerytury nauczycielskiej w oparciu o nowe zasady przechodzenia na świadczenie spowoduje, że świadczenia te będą niezwykle niskie.

Czarnek odpowiedział na wezwanie ZNP i przyśpiesza rozmowy ws. nauczycielskich emerytur. Kolejne rozmowy już po Wielkanocy

Szef MEiN Przemysław Czarnek odpowiedział w na Twitterze, że zaprasza ZNP na przyśpieszone rozmowy ws. emerytur. Choć przy okazji nie mógł sobie darować zaczepki pod adresem Związku. „Związek Nauczycielstwa Polskiego na przestrzeni lat z determinacją prowadził walkę o utrzymanie uprawnień emerytalnych nauczycieli” – odpowiedział ZNP na te nieprawdziwe zarzuty.

(PS, GN)