130-178 zł brutto więcej. Czarnek zatwierdził nowe stawki zasadniczego. Nowelizacja rozporządzenia płacowego ukazała się w Dzienniku Ustaw

Minister edukacji i nauki podpisał zmiany w rozporządzeniu w sprawie stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Nowe stawki obowiązują od 1 maja br. MEiN zrównało najniższe nauczycielskie wynagrodzenie z płaca minimalną (to 3010 zł brutto). Stawki zasadnicze dla nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wzrosły o 130-178 zł brutto, w zależności od stopnia awansu zawodowego.

W Dzienniku Ustaw opublikowano 18 maja br. nowelizację z 13 maja br. rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. 2022, poz. 1057). Zgodnie z rozporządzeniem nowe stawki obowiązują z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 maja 2022 r.

Podpisanym przez ministra Przemysława Czarnka dokumencie nie ma istotnych zmian w porównaniu z projektem przedstawionym jeszcze na przełomie marca i kwietnia br. Tak jak wynikało z projektu, nastąpiło połączenie dotychczasowego trzeciego poziomu zaszeregowania (dla posiadających tytuł zawodowy licencjata /inżyniera bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych) z drugim poziomem zaszeregowania (przewidzianego dla nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego lub tytuł zawodowy licencjata/inżyniera z przygotowaniem pedagogicznym).

To oznacza spłaszczenie stawek, w wyniku czego nauczyciele o różnym wykształceniu i zróżnicowanych kwalifikacjach (z dotychczasowej drugiej  i trzeciej grupy) będą zarabiali podobne pieniądze.

Zatem od 1 maja br. dla nauczycieli z tytułem zawodowym magistra oraz przygotowaniem pedagogicznym przewidziano następujące stawki (wszystkie brutto): 3079 zł – nauczyciel stażysta (więcej o 130 zł), 3167 zł – nauczyciel kontraktowy (więcej o 133 zł), 3597 zł – nauczyciel mianowany (więcej o 152 zł), 4224 zł – nauczyciel dyplomowany (więcej o 178 zł).

Dla nauczycieli z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytułem licencjata lub inżyniera, albo dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych oraz z pozostałym wykształceniem stawki brutto kształtują się następująco: 3010 zł – nauczyciel stażysta, 3079 zł – nauczyciel kontraktowy, 3134 zł – nauczyciel mianowany, 3678 zł – nauczyciel dyplomowany.

Stawki rosną więc średnio o 4,4 proc. (więcej w przypadku nauczycieli z dotychczasowej trzeciej grupy zaszeregowania – to ok. 6,4 tys. etatów w całym kraju). Zmiana stawek ma związek z uchwaleniem nowelizacji Karty Nauczyciela, zgodnie z którą średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrasta właśnie o 4,4 proc. od 1 maja 2022 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację KN 1 maja. Nowe stawki pracodawcy powinni wypłacić najpóźniej do 30 czerwca. Nauczyciele otrzymają więc wyrównanie od 1 maja br.

ZNP: Podwyżka 4,4 proc. od 1 maja tak naprawdę oznacza spadek realnych wynagrodzeń o 7,87 proc.

ZNP ostatniej chwili walczył o podwyżkę dla nauczycieli w wysokości 20 proc. Według Związku, proponowana przez MEiN podwyżka 4,4 proc. oznacza, że średnioroczny wzrost wynagrodzeń wyniesie zaledwie 2,93 proc., a wynagrodzenie nauczycieli realnie spadnie w 2022 r. o 7,87 proc. Związek więc negatywnie zaopiniował projekt rozporządzenia płacowego, a w Sejmie i w Senacie – podczas prac nad wspomnianą nowelizacją KN – zgłaszał poprawki podwyższające płace nauczycieli właśnie o 20 proc. Taka poprawkę – wniesioną w imieniu ZNP przez opozycję – udało się przeforsować w Senacie, lecz większość sejmowa (PiS i sojusznicy) odrzuciła zmiany senackie.

(JK, GN)

Posłowie PiS odrzucili 20-procentowe podwyżki dla nauczycieli. “Degradujecie zawód nauczyciela”

Sławomir Broniarz: Antyedukacyjna decyzja Sejmu. ZNP nie zrezygnuje z walki o godne zarobki nauczycieli

Rekordowa inflacja w kwietniu. Drożyzna już “zjadła” tzw. podwyżkę, jaką nauczyciele dopiero mają otrzymać

ZNP zaprosił opozycję by porozmawiać o płacach nauczycieli. „Czekamy na podwyżkę, a nie jałmużnę ze strony rządu”