Badanie: Rodzice źle oceniają „reformę” oświaty wprowadzoną przez PiS i domagają się zmian w szkolnictwie

Reforma edukacji przeprowadzona przez rząd PiS nie poprawiła sytuacji w szkolnictwie. Aż 51 proc. rodziców uważa, że polska szkoła powinna zostać zmieniona. Tego zdania jest 55 proc. matek i 47 proc. ojców – wynika z badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinie, do których dotarła “Rzeczpospolita”. W ich opinii to, co dzieje się w oświacie, “zasługuje na co najwyżej trójkę z plusem”.

Badanie zostało przeprowadzone metodą ankiety online na próbie 690 osób w dniach 14-28 października. “W czasie jego realizacji nastąpił powrót do nauczania zdalnego w większości typów szkół. To z pewnością ma wpływ na te nastroje, ale problemy mają źródła we wcześniejszych latach – komentuje wyniki Łukasz Mazurkiewicz, socjolog i prezes zarządu ARC Rynek i Opinia.

“Z badania wynika, że rodzice zwrócili uwagę na to, że programy nauczania są przeładowane. Uważa tak 53 proc. z nich, przy czym częściej takie opinie wyrażali rodzice uczniów szkół średnich niż podstawowych (odpowiednio 59 proc. i 51 proc.). Z kolei 56 proc. rodziców uważa, że zadań domowych jest za dużo. I to zarówno w szkołach podstawowych (54 proc.), jak i średnich (59 proc.). Blisko połowa ankietowanych jest zdania, że polska szkoła nastawiona jest na teorię, egzaminy, testy i klasówki, a nie na praktykę i zrozumienie tematu. A 47 proc. zauważyło, że dzieci mają zdecydowanie za dużo sprawdzianów” – czytamy w “Rzeczpospolitej”.

Uwagi zgłoszone przez rodziców nie dziwią prezesa ZNP Sławomira Broniarza. “Podobne postulaty zgłaszaliśmy już w ubiegłym roku podczas strajku nauczycieli” – przypomina szef ZNP.  “Zwracaliśmy uwagę na to, że program nauczania i system oświaty nie przystają do rzeczywistości. Od dawna zwracamy uwagę na to, że materiału jest tak dużo, że nauczyciel nie ma czasu na rozmowę z uczniem, bo musi pędzić z materiałem. Inaczej nie zdąży zrealizować programu” – mówi dziennikowi prezes ZNP.

(JK, GN)

Źródło: rp.pl

Badanie: Szkoły nie są gotowe na drugą falę pandemii. Nauczyciele o swoich doświadczeniach ze zdalnym nauczaniem

Badanie: Zdalne nauczanie oczami nauczycieli, uczniów i rodziców. „Pogorszenie relacji i samopoczucia, zmęczenie cyfrowe”