Co się stało z opiniami partnerów społecznych do projektu ws. odpowiedzialności karnej dla dyrektorów?

Mija miesiąc od kiedy ZNP złożył swoją opinię w sprawie projektu wprowadzającego karę trzech lat więzienia dla dyrektora za “niedopełnienie obowiązków”. Opinii próżno szukać pod projektem na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Podobnie jak opinii m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich na ten temat. Czy to oznacza, że projekt trafił do rządowej zamrażarki?

Przypomnijmy, że reprezentujący Solidarną Polskę Michał Wójcik, były wiceminister sprawiedliwości, a obecnie minister bez teki w rządzie Mateusza Morawieckiego chce wprowadzić  do ustawy – Prawo oświatowe karę pozbawienia wolności do lat 3 za m.in. niedopełnienie przez dyrektora obowiązków “w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim”.

Według Związku Nauczycielstwa Polskiego „projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe ma na celu wprowadzenie instytucji pozaprawnego i pozamerytorycznego wywierania nacisku na działania podejmowane w ramach czynności zarządczych przez dyrektora szkoły”. 8 lipca opinia podpisana przez Krzysztofa Baszczyńskiego, wiceprezesa ZG ZNP została przesłana do ministra Wójcika.

„W uzasadnieniu podnosi się, że >>należy bowiem podjąć niezwłoczne działania legislacyjne zmierzające do zlikwidowania luki prawnej powodującej bezkarność ww. osób, które kierując placówką i odpowiadając za opiekę nad dziećmi, nie realizują prawidłowo swoich obowiązków, działając na szkodę małoletnich<<” – czytamy. “Takie uzasadnienie nosi wszelkie znamiona potwarzy, zniesławienia i naruszenia godności zawodu nauczyciela” – podkreśla ZNP.

Cała opinia ZNP znajduje się tutaj.  Krytyczną opinię do projektu 22 lipca przesłał do Wójcika także m.in. Stanisław Trociuk zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Obu opinii próżno jednak szukać na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Ostatnia opublikowana opinia na stronie RCL to uwagi Unii Metropolii Polskich z 15 lipca. Jest to też data ostatniej modyfikacji. Czyżby rząd po cichu wycofywał się z kontrowersyjnego projektu?

Projekt Wójcika, jego uzasadnienie oraz ścieżkę legislacyjną i moment w którym zatrzymało się jego procedowanie można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

ZNP przedstawił opinię w sprawie projektu wprowadzającego karę trzech lat więzienia dla dyrektora za “niedopełnienie obowiązków”

Minister z Solidarnej Polski chce zmienić ustawę – Prawo oświatowe. Trzy lata więzienia dla dyrektora za “niedopełnienie obowiązków”

RPO krytykuje rządowy projekt wprowadzający odpowiedzialność karną dla dyrektorów. “Dodatkowe narzędzie dyscyplinowania”