Dotacje na podręczniki szkolne wzrosną o 10 proc. Jest też nowy termin na składanie wniosków i nowe formularze

Weszło w życie rozporządzenie ws. nowelizujące maksymalne kwoty dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół. Nowe stawki są średnio o 10 proc. wyższe niż poprzednio. Główny powód podwyżek, to wyższe koszty wyprodukowania podręczników. Jednocześnie MEiN przewidziało nowy, dodatkowy termin udzielania przez wojewodę dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki – do dnia 3 lipca 2023 r. w przypadku wniosków JST, które wpłyną między 6 maja, a 5 czerwca 2023 r. Nowela rozporządzenia zawiera też nowe formularze wniosków o dotacje.

Kwoty dotacji na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej wyniosą w przypadku:

1) podręczników do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczników do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiałów edukacyjnych – w przypadku klas I–III w wysokości 99 zł na ucznia (obecnie jest to 90 zł);
2) podręczników lub materiałów edukacyjnych:
a) 185 zł (obecnie – 168 zł) na ucznia – w przypadku klasy IV,
b) 238 zł (obecnie – 216 zł) na ucznia – w przypadku klasy V i VI,
c) 330 zł (obecnie – 300 zł) na ucznia – w przypadku klasy VII i VIII.

Natomiast kwota dotacji na ćwiczenia wyniesie do 55 zł zł na ucznia (obecnie – 50 zł) – w przypadku klas I–III oraz do 27,5 zł (obecnie – 25 zł) na ucznia – w przypadku klas IV–VIII.

„Koszt papieru i druku są głównymi składowymi kosztu produkcji podręcznika, zatem uśredniony wzrost cen papieru i produkcji poligraficznej wynosi 10,55 proc. Wskazane jest zatem zwiększenie kwot dotacji celowej o 10 proc. w stosunku do obecnie obowiązujących kwot”- czytamy m.in. w uzasadnieniu rozporządzenia.

Jednocześnie MEiN przewidziało nowy, dodatkowy termin udzielania przez wojewodę dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki – do dnia 3 lipca 2023 r. w przypadku wniosków JST, które wpłyną między 6 maja, a 5 czerwca 2023 r. Projekt zawiera też nowe formularze wniosków o dotacje.

Zgodnie z nowelą rozporządzenia, wojewoda udziela dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, w terminie do dnia:

>> 3 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 5 maja;
>> 3 lipca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 6 maja do dnia 5 czerwca;
>> 8 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 6 czerwca do dnia 12 lipca;
>> 14 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 13 lipca do dnia 15 września.”.

Ponadto projekt zawiera nowe wzory wniosków o udzielenie dotacji. Zmiana jest niezbędna ze względu na konieczność uwzględnienia nowych maksymalnych kwot dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia.

(GN)

Inflacja na rynku podręczników. Rząd wyda więcej

NIK: Nieprzejrzysty proces dopuszczania podręczników do użytku szkolnego