Edukacja cyfrowa w szkołach państw członkowskich Unii Europejskiej. Raport Eurydice

“W połowie systemów edukacji w Europie trwają obecnie reformy programów nauczania w zakresie kompetencji cyfrowych. Celem zmian jest albo wprowadzenie kompetencji do programów, które dotąd ich nie obejmowały, albo podniesienie ich rangi. Niektóre reformy mają również na celu zmianę podejścia do kompetencji cyfrowych w programach, aktualizację ich treści lub nadanie większego znaczenia niektórym obszarom, takim jak kodowanie, myślenie obliczeniowe czy bezpieczeństwo” – czytamy w raporcie Eurydice dotyczącym edukacji cyfrowej w szkołach państw członkowskich UE.

Raport dotyczy edukacji cyfrowej w Europie na poziomie szkół podstawowych i średnich ogólnokształcących (pierwszego i drugiego stopnia) w roku szkolnym 2018/2019 w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinie, Czarnogórze, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji – łącznie w 43 systemach edukacji.

Publikacja "Edukacja cyfrowa w szkołach w Europie" jest już dostępna w języku polskim. W raporcie znajdziecie informacje…

Opublikowany przez Eurydice Polska Czwartek, 25 czerwca 2020

 

Wartość opracowania – jak czytamy na stronie Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa – dodatkowo zwiększa doświadczenie pandemii wywołanej wirusem COVID-19, której jednym z dotkliwych następstw była zmiana stacjonarnego trybu pracy uczelni  i szkół na pracę zdalną, wymagającą kompetencji cyfrowych.

Autorzy raportu wskazują na dwa istotne i uzupełniające się wymiary edukacji cyfrowej w szkołach: rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz pedagogiczne wykorzystanie narzędzi informatycznych do wspierania i przekształcania procesu uczenia się i nauczania.

Opracowanie zawiera wskaźniki dotyczące m.in.:

>> kompetencji cyfrowych uczniów i sposobów ich rozwijania oraz oceniania w ramach programów szkolnych;

>> kompetencji cyfrowych nauczycieli;

>> wykorzystania narzędzi informatycznych w kontekście szkolnym, w tym do oceny kompetencji cyfrowych;

>> strategicznego podejścia do edukacji cyfrowej w systemach edukacji poszczególnych krajów i wynikających z niego działań wspierających szkoły.

W załącznikach raportu znajdują się linki do dokumentów i strategii dotyczących edukacji cyfrowej, w tym ram kompetencji nauczycieli oraz instytucji wspierających edukację cyfrową w szkołach, w każdym  z krajów biorących udział w badaniu.

Pełny raport można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Prof. Lech Mankiewicz: Świat dyskutuje o cyfrowej edukacji, u nas MEN udaje, że nic się nie zdarzyło

Zyta Czechowska: Jak wykorzystać doświadczenia edukacji zdalnej po powrocie do stacjonarnej szkoły

Badanie: Zdalne nauczanie oczami nauczycieli, uczniów i rodziców. „Pogorszenie relacji i samopoczucia, zmęczenie cyfrowe”

Szkoły sprostały wyzwaniu zorganizowania i prowadzenia zdalnej edukacji. Wyniki badania wśród dyrektorów