Aktualności edukacja cyfrowaEURYDICENAUCZYCIELEraportszkoła online Edukacja cyfrowa w szkołach państw członkowskich Unii Europejskiej. Raport Eurydice

"W połowie systemów edukacji w Europie trwają obecnie reformy programów nauczania w zakresie kompetencji cyfrowych. Celem zmian jest albo wprowadzenie kompetencji do…