FDDS apeluje o odrzucenie projektu ws. obniżenia wieku odpowiedzialności karnej (ekspertyza psychologiczna)

„Z niepokojem zapoznaliśmy się z treścią projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 762), szczególnie w zakresie propozycji zmiany dolnej granicy odpowiedzialności karnej w przypadku popełnienia niektórych przestępstw na ukończenie 14 roku życia” – podkreśla Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i apeluje do Marszałka Senatu RP, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP oraz Komisji Ustawodawczej Senatu RP o odrzucenie projektu. FDDS przygotowała specjalną ekspertyzę psychologiczną w tej sprawie.

„W zakresie prawnej oceny proponowanych zmian podzielamy opinię ekspertów Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego. Ze swej strony jako organizacja z ponad 30 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi uzupełniamy zebraną wiedzę, wynikającą z szeregu przedstawionych opinii prawnych o perspektywę psychologiczną. Apelujemy do Marszałka Senatu RP, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP i Komisji Ustawodawczej Senatu RP o odrzucenie projektu i załączamy ekspertyzę odnoszącą się do niezasadności proponowanej zmiany w perspektywie psychologii rozwojowej dziecka 14 letniego i związanej z tym praktycznie zerowej szansy na resocjalizację w przypadku osadzenia w zakładzie karnym” – czytamy m.in w komunikacie FDDS.

„Propozycje są niezgodne z prawami współczesnej psychologii i resocjalizacji oraz cofają system prawno-społeczny o kilka dekad. Przestępczość nieletnich jest zjawiskiem społecznym, którego uwarunkowania należy zrozumieć, żeby na nie właściwie reagować i jemu przeciwdziałać. Dotyczy to zarówno wymiaru społecznego, jak również odnosi się do konkretnych przypadków. Dotychczas założeniem w polskim wymiarze sprawiedliwości było – nowoczesne i zgodne z prawami psychologii – wyłączenie przestępczość nieletnich z przestępczości osób dorosłych i koncentrowanie się na stosowaniu wobec nich właściwych środków wychowawczych i poprawczo-resocjalizacyjnych” – podkreślono.

„A więc dążenie do korygowania nieprawidłowości w procesie rozwoju osobowości, uwarunkowanych cechami biopsychicznymi nieletniego i jego osobistymi doświadczeniami oraz czynnikami społecznymi związanymi z funkcjonowaniem rodziny, wpływem innych osób znaczących, w atmosferze zachwianych norm, wartości i zasad społecznych, narastającego wpływu świata wirtualnego.  Doświadczenia diagnostyczne i kliniczne  wskazują, że nieletni popełniający czyny przestępcze sami doświadczali różnych rodzajów krzywdzenia, często od wczesnego dzieciństwa wychowując się w warunkach pozabezpieczanych, pozbawionych właściwych wzorców zachowania. Nieletni sprawcy przestępstw są zatem równocześnie pokrzywdzonymi przez dorosłe osoby i niewydolny system opieki/profilaktyki. Oczywistym błędem jest przenoszenie doświadczeń i procedur w pracy z dorosłym sprawcami na nieletnich” – napisano.

Ekspertyzę przygotowała Alicja Budzyńska, która ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Studia Podyplomowe Problemów Rodziny w Instytucie Profilaktyki  Społecznej i Resocjalizacji UW. Z jej treścią można się zapoznać tutaj

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw znajduje się tutaj

(JK, GN)

FDDS: Telefon zaufania 116 111 od 27 czerwca pomaga też dzieciom i nastolatkom z Ukrainy przebywającym w Polsce

Protesty nie pomogły. Prezydent podpisał ustawę o resocjalizacji nieletnich tzw. lex “Maluchy za kraty”

Mieszanie szkoły z systemem resocjalizacji. Prof. Marek Konopczyński tłumaczy, dlaczego to zła ustawa