Protesty nie pomogły. Prezydent podpisał ustawę o resocjalizacji nieletnich tzw. lex “Maluchy za kraty”

Pomimo licznych protestów i apeli o veto prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich tzw. lex “Maluchy za kraty”. Ustawa wprowadza dolny próg wieku osoby (10 lat), wobec której może zostać wszczęte postępowanie w sprawie o naruszenie porządku prawnego lub demoralizację. Oznacza to w praktyce, że 10-letnie dziecko będzie stawało przed sądem, który będzie mógł umieścić je w placówce resocjalizacyjnej razem z 17-18 latkami i 10-latek będzie tam mógł przebywać aż do uzyskania pełnoletności.

Przepisy utrzymują umożliwienie stosowania wobec dzieci i młodzieży w placówkach resocjalizacyjnych środki przymusu bezpośredniego, tj. siły fizycznej, kajdanek, pasów bezpieczeństwa, karnych izolatek.

Nowe prawo przenosi na wszystkich dyrektorów polskich szkół podstawowych i średnich dotychczasowe obowiązki sędziów sądów powszechnych, w zakresie określania przejawów demoralizacji i czynów karalnych, a przede wszystkim stosowania kar (w ustawie nazywanych środkami wychowawczymi). Są to kary do tej pory zarezerwowanych wyłącznie dla sądów, w postaci: pouczenia, ostrzeżenia ustnego, ostrzeżenia na piśmie, przeproszenia pokrzywdzonego, przywrócenia stanu poprzedniego, wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły.

Zapisy ustawy dają formalną możliwość dyrektorowi szkoły posługiwania się rejestrem kar, które do tej pory były zastrzeżone wyłącznie dla sądu rodzinnego, przenosząc niejako na dyrektora i szkołę odpowiedzialność za niezwiązane z edukacją formy zachowania ucznia.

Licząca ponad 400 artykułów nowa ustawa reformująca postępowania wobec nieletnich została uchwalona przez Sejm w początkach czerwca. W końcu czerwca Senat zagłosował za jej odrzuceniem. Sejm odrzucił jednak senackie weto i ustawa trafiła do podpisu prezydenta.

(JK, GN)

Mieszanie szkoły z systemem resocjalizacji. Prof. Marek Konopczyński tłumaczy, dlaczego to zła ustawa

„Szkoła nie może stać się placówką quasi-resocjalizacyjną” – petycja i apel o weto do prezydenta Dudy

Sejm przyjął lex “Maluchy za kraty”. Dyrektor szkoły jak sędzia?