GUS potwierdził: inflacja w październiku wyniosła prawie 18 proc.

Żywność w październiku zdrożała o 22 proc., koszty mieszkania – o ponad 28 proc., a transportu – o 17 proc. Główny Urząd Statystyczny podał szczegółowe informacje na temat odczytu inflacji w październiku br.

Niestety potwierdziły się informacje z końca ubiegłego miesiąca – inflacja w październiku br. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego po raz kolejny pobiła rekord ćwierćwiecza i dobiła do 17,9 proc.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,9 proc. (przy wzroście cen towarów – o 19,5 proc. i usług – o 13,0 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,8 proc. (w tym towarów – o 2,1 proc. i usług – o 0,7 proc.)” – czytamy w raporcie GUS.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych poszły w górę w ciągu roku o 22 proc., napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych – o 9,9 proc., odzieży i obuwia – o 7 proc., użytkowania mieszkania – 28,7 proc., wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego – o 12,4 proc., ochrony zdrowia – 8,5 proc., transportu – 17,3 proc., łączności – 3,3 proc., rekreacji i kultury – 14,8 proc., edukacji – 13,5 proc., restauracji i hoteli – 18,5 proc.

Jeśli chodzi o żywność, to ryż podrożał o 28,4 proc., mąka – o 45,4 proc., pieczywo – o 29,2 proc., makaron – o 19,4 proc., mięso – o 25,2 proc., ryby – o 22,6 proc., mleko, sery i jaja – o 27,4 proc., oleje i tłuszcze – o 38,1 proc., owoce – o 14,7 proc., warzywa – o 17 proc., cukier – 97,8 proc., kawa – 21,9 proc., herbata – 9,4 proc.

„W październiku br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 2,9 proc.), mieszkania (o 1,4 proc.), transportu (o 3,1 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 3,2 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,70 p. proc., 0,38 p. proc., 0,30 p. proc. i 0,13 p. proc.” – czytamy w raporcie GUS.

Rosnąca inflacja uderza szczególnie mocno w portfele nauczycieli. W tym roku wynagrodzenie wszystkich nauczycieli wzrosło jedynie o 4,4 proc. od 1 maja br. Dodatkowo nauczyciele kontraktowi i stażyści otrzymali 1 września podwyżkę w wysokości 8-10 proc. (to zaledwie 15-procentowa grupa nauczycieli).

Manifestacja ZNP przed gmachem MEiN. „Dość oszczędzania na oświacie! Dość nauczycielskiej biedy!”

Jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2023 r., od 1 stycznia 2023 podwyżka dla nauczycieli ma wynieść 7,8 proc. Według ZNP, oferowana podwyżka jest stanowczo zbyt niska i powinna wynieść co najmniej 23 proc. Takie poprawki do budżetu ZNP zaproponował podczas sejmowych prac nad tą ustawą.

Brak godnych podwyżek dla nauczycieli, niskie nakłady na oświatę – ZNP zaopiniował projekt budżetu na 2023 r.

W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. zapisano prognozę inflacji w przyszłym roku w wysokości 9,8 proc., ale duża część ekonomistów jest przekonana, że rzeczywista inflacja może się okazać dużo wyższa niż prognoza budżetowa. Eksperci spodziewają się co najmniej 20 proc. inflacji jeszcze przed świętami bożonarodzeniowymi.

Rząd: Podwyżka dla nauczycieli w 2023 r. wyniesie 7,8 proc. KPRM odpowiada na pytanie Głosu…

Kolejny miesiąc i kolejny rekord. Inflacja już prawie 18 proc.

(PS, GN)