Marek Marcin Konieczny, siódmoklasista z Chorzowa zwycięzcą Olimpiady Matematycznej Juniorów

Marek Marcin Konieczny, siódmoklasista z Chorzowa, uczeń SP Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej bezbłędnie rozwiązał wszystkie zadania w finale Olimpiady Matematycznej Juniorów i jest tegorocznym zwycięzcą OMJ. Gratulujemy!

Lista wszystkich laureatów znajduje się tutaj

Jak czytamy na stronie OMJ po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań opublikowany zostanie komunikat prasowy, zawierający pełną listę laureatów, reprezentację na XII Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów (19-22 maja) oraz listę uczestników zakwalifikowanych do udziału w obozach naukowych (2-16 czerwca).

Do OMJ przystąpiło ponad 6295 uczniów z 946 szkół. Do finału zakwalifikowało się 120 uczniów z 91 szkół. Laureatem I i II stopnia Olimpiady został uczeń z Chorzowa, zdobywając w dwóch etapach maksymalną liczbę punktów. Laureatami I stopnia zostało 8 osób, II stopnia 13, a III stopnia 33 osoby.

Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) jest skierowana do wszystkich uczniów szkół podstawowych w Polsce. Jest to trzyetapowy konkurs, w którym uczestnicy rozwiązują zadania o zróżnicowanym stopniu trudności.  Celem Olimpiady jest rozbudzanie zamiłowania do matematyki wśród uczniów szkół podstawowych, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.

Uczniowie rozwiązujący zadania konkursowe na tym etapie, zyskują przygotowanie do udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadpodstawowym, który jest jedynym konkursem matematycznym, który daje uprawnienia przy rekrutacji na uczelnie wyższe w Polsce.

W uroczystym zakończeniu XIX Olimpiady Matematycznej Juniorów wzięła udział  wiceminister Katarzyna Lubnauer.

Więcej informacji oraz zdjęć można znaleźć na Facebooku Olimpiady tutaj

(GN)

Fot. Ministerstwo Edukacji Narodowej/X

14 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Matematyki i Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

Badanie: 9 na 10 uczniów szkół podstawowych odczuwa lęk przed matematyką

Mateusz Gabzdyl uczeń klasy czwartej V LO w Bielsku-Białej zwycięzcą 74. Olimpiady Matematycznej