Ruszyły konsultacje ws. zmian w podstawie programowej z przedmiotów: j. polski, j. łaciński, technika oraz biznes i zarządzanie

Do konsultacji publicznych dopuszczamy rozporządzenia o podstawach programowych przedmiotów biznes i zarządzanie, języka łacińskiego i techniki i języka polskiego – podało MEiN. Konsultacje potrwają do końca listopada.

O planowanych zmianach w podstawie programowej mówili na konferencji prasowej wiceszef MEiN Dariusz Piontkowski oraz pełnomocnik MEiN i ds. transformacji cyfrowej Justyna Orłowska.

Piontkowski wyjaśnił, że zmiany są potrzebne ze względu na zapotrzebowanie różnych środowisk.

Zgodnie z planami MEiN od 1 września 2023 r. podstawy przedsiębiorczości mają zostać  zastąpione nowym przedmiotem biznes i zarządzanie. Nowy przedmiot znalazłby się na maturze od 2027 r. jako przedmiot do wyboru.

Jak informuje MEiN BiZ będzie nauczany w formie podstawowej obowiązkowej dla wszystkich uczniów, a dla zainteresowanych jako przedmiot rozszerzony ze zwiększoną liczbą godzin.

Zmiana dotycząca przedmiotu technika dotyczy pojawienia się dodatkowego komponentu rozszerzającego podstawy programowe przedmiotu.

„Uznaliśmy, że warto w nieco szerszym zakresie rozmawiać z uczniami szkół podstawowych o zachowaniu w ruchu drogowym, zachowaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – powiedział. Mowa ma być na zajęciach np. o hulajnogach elektrycznych – tłumaczył Piontkowski.

Kolejna zmiana dotyczyć ma łaciny. „Pojawił się pomysł, aby język łaciński był kolejnym przedmiotem jako język obcy do wyboru, jako drugi język obcy oprócz języków nowożytnych, których można uczyć się w szkole”– wyjaśnił wiceszef MEiN.

– Chcielibyśmy, aby taka propozycja w szkołach, które są tym zainteresowane, mają takie możliwe kadrowe, była skierowana do uczniów zainteresowanych kulturą antyczną, językiem łacińskim, takim klasycznym modelem wychowania – podkreślił.

Wśród projektów skierowanych do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych znalazła się także propozycja uzupełnienia podstawy programowej języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum o gry o walorach edukacyjnych.

Proponowana zmiana w podstawie programowej przedmiotu język polski polega na uzupełnieniu wykazów lektur o gry o walorach edukacyjnych:„This War of Mine” (11BitStudios) oraz „Gra Szyfrów” (Instytut Pamięci Narodowej).

Projekty skierowane do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych dotyczą trzech rozporządzeń:

>> w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,

>> w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia,

>>w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Konsultacje publiczne potrwają do 25 listopada 2022 r. Opinie i uwagi można przesyłać na adres: [email protected]. Planowane zmiany zostaną wdrożone od roku szkolnego 2023/2024.

Propozycje ujęte w projektach obejmują:

>>zmianę podstawy programowej przedmiotu technika (klasy IV-VI szkoły podstawowej);

>>określenie podstawy programowej dla przedmiotu język łaciński (język ten będzie mógł być nauczany jako drugi język obcy począwszy od klasy VII  szkoły podstawowej);

>>uzupełnienie podstawy programowej języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum o gry o walorach edukacyjnych;

>> zastąpienie podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadpodstawowych podstawą programową przedmiotu biznes i zarządzenie – zakres podstawowy oraz określenie podstawy programowej dla przedmiotu biznes i zarządzanie – zakres rozszerzony.

Więcej informacji na stronie MEiN tutaj

(GN)

Fot: MEiN

Nowy przedmiot Biznes i Zarządzanie (BiZ) w szkołach od września 2023 roku. Czarnek: Nauczy przede wszystkim praktyki

Czarnek: “This War of Mine” i “Gra szyfrów” w tym roku trafią do podstawy programowej

Łacina w szkołach otrzyma status, jaki mają języki obce nowożytne? Tak chce MEiN