MEN: Dodatki do nauczycielskiej pensji należą się również za okres pracy zdalnej

„Jeżeli nauczyciel jest uprawniony do dodatku funkcyjnego czy dodatku motywacyjnego, to dodatki te powinien otrzymywać również w okresie pracy zdalnej” – napisał wiceszef MEN Maciej Kopeć w odpowiedzi na interpelację posłów Lewicy w sprawie wysokości wynagrodzenia nauczycieli za okres świadczenia pracy zdalnej.

“Do naszych biur poselskich docierają informacje o praktykach zmierzających do obniżenia nauczycielskich pensji. W naszej ocenie są to praktyki naganne pod względem etycznym i zasługują na potępienie. Jednocześnie negatywnie wpływają na morale nauczycieli w czasach epidemii” – napisali m.in. w interpelacji (nr: 4117) do szefa MEN wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i Marcin Kulasek.

Zapytali m.in. o to, czy w czasie świadczenia przez nauczycieli pracy zdalnej zgodne z prawem są praktyki polegające na nieuwzględnieniu przy wyliczeniu i wypłacie wynagrodzenia dodatków: funkcyjnych, za wychowawstwo, godziny ponadwymiarowe czy dodatku motywacyjnego.

Wiceszef MEN napisał, że nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień.

“Jeżeli zatem nauczyciel jest uprawniony do dodatku funkcyjnego czy dodatku motywacyjnego, to dodatki te powinien otrzymywać również w okresie pracy zdalnej. Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe” – dodał Kopeć.

Zaznaczył, że swoje zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą także realizować nauczyciele tzw. „nietablicowi”, czyli m.in. bibliotekarze, nauczyciele wychowawcy świetlicy szkolnej, nauczyciele specjaliści, nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne oraz nauczyciele – wychowawcy grup wychowawczych.

“Nauczyciele ci, realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień” – odpisał wiceszef MEN.

Pełną treść interpelacji posłów Lewicy i odpowiedź wiceministra Kopcia można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Piontkowski: Jeżeli nauczyciel pracuje dłużej, to należy mu się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

Gmina dowolnie zmienia arkusz, tnie godziny nauczycielom? Uwaga, to niezgodne z prawem! Jest opinia ZNP w tej sprawie