MEN: „Mądre korzystanie ze smartfona w szkole może przynieść wiele korzyści”

Mądre i odpowiedzialne korzystanie ze smartfona z dostępem do internetu może przynieść wiele korzyści, jednak w szkole powinny zostać określone jasne zasady korzystania z urządzeń mobilnych” – czytamy m.in. w odpowiedzi wiceminister Marzeny Machałek na interpelację posłanki Katarzyny Osos (KO).

MEN podkreśla, że kwestie regulujące zasady używania urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, rozstrzygane przez daną społeczność szkolną w postaci wprowadzenia w statucie szkoły konkretnych rozwiązań, powinny być dostosowane do typu szkoły czy wieku uczniów.

„O doborze metod nauczania i środków dydaktycznych decyduje nauczyciel. Dostępnych jest wiele narzędzi pozwalających na uatrakcyjnienie zajęć z użyciem smartfona, z których nauczyciele często korzystają” –czytamy w odpowiedzi na interpelację poselską.

Posłanka Osos napisała w swojej interpelacji, że aktualnie obowiązujące przepisy oświatowe nie regulują wprost kwestii związanej z używaniem w szkołach telefonów z dostępem do sieci. Dodała, że coraz więcej szkół podejmuje decyzje o wprowadzeniu ograniczeń związanych z korzystaniem z telefonu.

„W większości szkół, bo w ponad 65 proc., istnieje już całkowity zakaz używania komórek ze względu na zagrożenia, jakie niesie za sobą nieodpowiedzialnie używanie telefonu (nagrywanie bez zgody osób, udostępnianie w sieci, utrudnianie prowadzenia lekcji w związku z korzystaniem z telefonu, itp.)” – zaznaczyła posłanka KO i zapytała m.in. jakie jest stanowisko MEN w kwestii korzystania z telefonów w szkołach i wprowadzanych zakazach.

MEN w swojej odpowiedzi oceniło, że zasady używania urządzeń elektronicznych na terenie szkoły powinny być rozstrzygane przez daną społeczność szkolną i przypominało, że szkoła jest miejscem edukacji uczniów w zakresie cyberbezpieczeństwa.

„Jednak nie zastąpi ona rodziców, bowiem szczególne znaczenie mają świadome działania kontrolne, wychowawcze i edukacyjne prowadzone przez rodziców” – stwierdzono.

Interpelacja oraz odpowiedź MEN znajdują się tutaj.

(JK, GN)

Będzie powszechny zakaz smartfonów w szkołach? Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad bezpieczeństwem uczniów w sieci

Czy smarfony można wykorzystać na lekcjach? Nowy projekt Instytutu Badań Edukacyjnych

Rodzice nie mogą nagrywać nauczycieli bez ich zgody – czy są wyjątki od tej zasady?