Nauczanie indywidualne także w formie zdalnej i hybrydowej. MEN nowelizuje przepisy

Możliwość prowadzenia w roku szkolnym 2020/2021 indywidualnego nauczania i indywidualnego obowiązkowego wychowania przedszkolnego w trzech formach: w bezpośrednim kontakcie dziecka z nauczycielem, w formie hybrydowej lub zdalnej – zakładają projekty przygotowane przez MEN. Decyzja będzie należeć do rodziców, bo to oni będą musieli wystąpić z odpowiednim wnioskiem do dyrektora.

Z informacji udostępnionych na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji wynika, że nowelizacja przepisów czeka już tylko na podpis ministra, a zmiany zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia rozporządzeń.

Zmiany dotyczą rozporządzenia w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, rozporządzenia w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

„Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom objętym indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dzieciom i młodzieży objętych indywidualnym nauczaniem. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nadal pozostaje ogłoszony stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zatem aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju może zagrażać ich zdrowiu” – czytamy w uzasadnieniach do projektów.

Zgodnie z nimi w roku szkolnym 2020/2021 zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania nie muszą odbywać się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, o ile z wnioskiem w tej sprawie wystąpią do dyrektora przedszkola lub szkoły rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń.

„Wprowadzenie takiego rozwiązania umożliwi dyrektorowi przedszkola lub szkoły zorganizowanie ww. zajęć np. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Należy przy tym podkreślić, że w przypadku zorganizowania zajęć w ww. sposób zajęcia te nadal będą musiały odbywać się w indywidualnym kontakcie nauczyciela lub nauczycieli z dzieckiem lub uczniem” – czytamy w uzasadnieniu do projektów.

Nowe projekty można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

NIK o nowym podejściu do indywidualizacji nauczania dzieci. „Szkoły nie wykorzystały możliwości”