Nauczycielskie praktyki zawodowe w czasie epidemii także online. Zmiany standardu kształcenia nauczycieli już obowiązują

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Nowela zakłada, że nie tylko zajęcia teoretyczne, ale i praktyki zawodowe na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela będą mogły się odbywać online.  Nowe przepisy obowiązują od 5 grudnia.

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dodano kilka zapisów. To pokłosie sytuacji epidemicznej, konieczności prowadzenia zdalnych zajęć na uczelniach, ale też nauki online w szkołach podstawowych i średnich.

Zgodnie ze standardem kształcenia nauczycieli praktyki zawodowe na studiach oraz na studiach podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty. Praktyki te nie mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ponieważ do kształcenia standaryzowanego nie mają zastosowania ogólne zasady odbywania praktyk zawodowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

„Obecnie ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce i czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, realizacja praktyk zawodowych jest utrudniona lub wręcz niemożliwa. Niezbędne stało się  uelastycznienie w roku akademickim 2020/2021 wymagań dotyczących praktyk. Umożliwi to płynność procesu kształcenia i ukończenie studiów/studiów podyplomowych w zakładanym terminie. Należy pamiętać, że zaliczenie praktyk jest jednym z warunków ukończenia tych studiów” – uzasadnia MEN.

Nowelizacja ma umożliwić studentom kierunków pedagogicznych realizację praktyk zawodowych w czasie epidemii. Tradycyjne nauczanie jest zawieszone, więc nie mogą oni zrealizować tych wymagań w normalny sposób – zamiast tego będą mogli poprowadzić lekcje zdalnie.

Rozporządzenie znajduje się tutaj.

(JK, GN)

Uczniowie wrócą do szkół wcześniej? Nie wszyscy i nie do nauki

Refundacja 500 zł. Komu się należy? Kto nie dostanie dodatkowych pieniędzy?