Niemcy: Oświatowy Związek Zawodowy Wychowanie i Nauka (GEW) postuluje odwołanie matur z powodu pandemii

Wobec rosnącej liczby zakażeń koronawirusem związek zawodowy GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft- Wychowanie i Nauka) wystąpił z propozycją zrezygnowania w tym roku z matur i zastąpienia ich ocenami za wyniki w nauce.

Jak podała telewizja Deutsche Welle – GEW proponuje rezygnację, w razie konieczności, z przeprowadzenia w tym roku szkolnym egzaminu maturalnego.

– Jeśli sytuacja epidemiczna zmieni się tak bardzo na niekorzyść, jak można się tego spodziewać po trzeciej fali pandemii koronawirusa w innych, sąsiadujących z Niemcami, państwach europejskich, to kraje związkowe Republiki Federalnej muszą na nią zareagować elastycznie i zrezygnować z egzaminów maturalnych – oświadczyła przewodnicząca związku zawodowego GEW Marlis Tepe w rozmowie z siecią redakcji Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).

– Podstawą oceny uczniów wówczas mogłyby być, na przykład, ich wyniki w nauce – wyjaśniła Marlis Tepe. – Związek GEW opowiada się za tym, żeby ministrowie kultury krajów związkowych Republiki Federalnej zdobyli się na oświadczenie, że będą wzajemnie uznawać wyniki matur przeprowadzonych w różny sposób i opartych na różnych zasadach – podkreśliła.

Według propozycji, takie zobowiązanie musi zostać dotrzymane w razie, gdyby wskutek pandemii koronawirusa trzeba było zrezygnować z przeprowadzenia matury. – Matury z roku 2021 muszą być uznane tak samo, jak wszystkie inne – dodała szefowa GEW.

Propozycję zrezygnowania z matury w tym roku stanowczo odrzucił Zwiazek Nauczycieli Niemieckich. Jego przewodniczący zwrócił uwagę w wywiadzie dla dziennika „Rheinische Post”, że  GEW podobny pomysł wysunął już w ubiegłym roku, ale „na szczęście” nie został on przyjęty przez władze poszczególnych landów.

Heinz-Peter Meidinger podkreślił także, że egzaminy maturalne w 2020 roku odbyły się bez większych problemów chociaż ówczesna sytuacja epidemiczna w kraju bardzo przypominała obecną. – W tej chwili mamy spore doświadczenia w walce z pandemią, a w tych krajach związkowych, gdzie liczba nowych zakażeń obecnie niepokojąco wzrasta, matury już przesunięto na czerwiec – dodał.

Pomysł zastąpienia egzaminu maturalnego ocenami opartymi na wynikach w nauce jest, jak powiedział przewodniczący Związku Nauczycieli Niemieckich, niedobry także dlatego, że utrudniałoby to porównanie rzeczywistych dokonań uczniów różnych landach i porównanie ich stanu wiedzy z wcześniejszymi rocznikami maturzystów.

Konferencja Ministrów Edukacji i Kultury dla landów Republiki Federalnej Niemiec oświadczyła jednak, że tegoroczne matury odbędą się w całym kraju.

Źródło: dw.com

Fot: GEW/Facebook

Niemcy: Tzw. twardy lockdown przedłużony do 18 kwietnia. Większość badanych opowiada się za zamknięciem szkół i przedszkoli

Europa przygotowuje się do matur. W Anglii i Norwegii egzaminy odwołano, a rząd Czech planuje wprowadzić tzw. maturę urzędową

Na Słowacji nie będzie matur. Nauczyciele wystawią oceny na podstawie średniej. „Ostateczna decyzja”

Piontkowski: Powrót do szkół możliwy jeszcze w kwietniu. Nie ma powodu by zmieniać termin matur i egzaminu ósmoklasisty