Nowe wytyczne GiS dla przedszkoli. „W jednej grupie może przebywać do 12 dzieci”

Cztery metry na dziecko i opiekuna, wietrzenie sal co godzinę, żadnych zabawek, których nie można uprać lub zdezynfekować, przygotowane izolatki – to nowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 przygotowane dla tych placówek, które od środy uruchamiają opiekę dla najmłodszych.

 

Przypomnijmy, że od 6 maja organy prowadzące będą mogły otwierać żłobki i przedszkola. GIS wskazuje, że w jednej grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczebność grupy o maksymalnie 2 osoby. Grupy nie powinny mieć ze sobą styczności, a każdą mają się opiekować ci sami opiekunowie.

Grupa powinna przebywać w jednej, wyznaczonej sali, która ma być wietrzona przynajmniej raz na godzinę. Z pomieszczenia tego należy usunąć zabawki i inne przedmioty, których nie można łatwo i skutecznie dezynfekować lub uprać.

Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 metry kwadratowe na jedno dziecko oraz każdego opiekuna. Organizacja pracy w placówce ma być tak opracowana, aby poszczególne grupy dzieci nie stykały się ze sobą.  Także opiekunowie mają zachowywać między sobą 1,5-metrowy dystans społeczny. A personel kuchenny i pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi.

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje także monitoring codziennych prac porządkowych oraz dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, zmianowe wydawanie posiłków, opracowanie w każdej placówce procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

Należy wyznaczyć pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. Niezbędny jest także kontakt z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz stosowanie się do innych zaleceń GIS.

Szczegółowe wytyczne GiS można znaleźć  tutaj.

(JK, GN)

Fot: GiS

Samorządy będą mogły otworzyć żłobki i przedszkola

Które dzieci mają mieć pierwszeństwo do przedszkola? MEN opublikowało wytyczne

W żłobkach powstaną izolatki dla chorych pracowników? Tak chce ministerstwo rodziny

Kto w żłobku i przedszkolu w maseczce, a kto bez? Minister zdrowia wyjaśnia