Od 23 grudnia zimowa przerwa świąteczna, a potem ferie. Czy po 17 stycznia uczniowie wrócą do szkół?

Od środy 23 grudnia uczniowie w szkołach będą mieli przerwę świąteczną w nauce. Potrwa ona do 3 stycznia. Zaraz po niej od 4 do 17 stycznia dzieci w całym kraju będą miały ferie zimowe. Kalendarz szkolny na późniejszy okres jest uzależniony od rozwoju pandemii.

Obecnie – zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki – stacjonarne funkcjonowanie szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostało ograniczone do 3 stycznia 2021 r. Zajęcia zdalne w szkołach uczniowie będą mieli do 22 grudnia. Od 23 grudnia do 3 stycznia w szkołach nie ma zajęć – jest przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Następnie od 4 do 17 stycznia będą ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju.

Od wtorku 22 grudnia obowiązuje rozporządzenie, które reguluje przeprowadzanie egzaminów końcowych w tym trudnym i nietypowym roku szkolnym. Ponadto akt ten określa zasady organizacji wypoczynku w czasie zbliżających się ferii zimowych. Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie wprowadza zakaz organizacji wypoczynku w czasie przerwy świątecznej. W okresie ferii zimowych dopuszcza się organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania, tzw. półkolonie dla uczniów klas I–IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–IV szkoły podstawowej.

Wyjazd poza miejsce zamieszkania dopuszczalny będzie w jednej tylko sytuacji: możliwe będzie organizowanie obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Organizatorami wypoczynku w tych dwóch dopuszczonych sytuacjach będą mogły być wyłącznie: szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące szkoły lub placówki oraz stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki. Jak widać, na liście tej nie ma komercyjnych biur podróży. Rozporządzenie znajduje się tutaj.

Przepisy dotyczące zawieszenia zajęć stacjonarnych nie dotyczą przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. W przedszkolach publicznych nie ma też ferii.

Kiedy dzieci wrócą do szkół?

Rząd wysyła sprzeczne sygnały. Z jednej strony wprowadza na okres świąteczny nowe ograniczenia i ostrzega przed trzecia falą koronawirusa z drugiej przedstawiciele MEN manifestują urzędowy optymizm.

– Najbardziej prawdopodobny scenariusz to powrót po 17 stycznia, czyli po feriach zimowych, klas I-III, a być może również ósmych i maturalnych – powiedział w TVP Info minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. – W pierwszym tygodniu stycznia będziemy w kontakcie ze szkołami w sprawie tych decyzji – dodał.

Według niego „wszystko zależy od tego, jak ułoży się pandemia oraz od odpowiedzialności naszego społeczeństwa w czasie zbliżających się świąt i w kolejnych tygodniach”. Czarnek tłumaczył, że informacje o decyzjach związanych z powrotem dzieci do szkół będą udzielane “najwcześniej jak to możliwe”. – Nie możemy tego zrobić w ostatnim dniu, to jest oczywiste, więc pewnie w pierwszym tygodniu stycznia będziemy już w kontakcie co do decyzji z dyrektorami szkół – stwierdził.

Wyjaśnił również, że “jeżeli będzie powrót klas I-III, to odbędzie się to na pewno w tzw. bańkach, czyli w rygorze sanitarnym, który pozwoli, by dzieci uczyły się bez kontaktu ze sobą pomiędzy klasami”. To – wyjaśnił – miałoby na celu ograniczyć do minimum transmisję wirusa. Dodał, że temu również ma służyć wpisanie nauczycieli do jednej z pierwszych grup, które otrzymają szczepienia przeciw COVID-19.

Podał również datę, kiedy rozpoczną się szczepienia nauczycieli. – Myślę, że na koniec stycznia – początek lutego te szczepienia będą oferowane nauczycielom – powiedział.

(JK, GN)

Ferie w domu. Premier podpisał rozporządzenie

Zbliża się zimowa przerwa świąteczna dla uczniów. Łącznie z feriami będą mieli co najmniej 26 dni wolnych od zajęć

Zasady organizacji półkolonii i obozów szkoleniowych w czasie ferii. Czarnek podpisał rozporządzenie

MEN ogłosiło zmiany w przyszłorocznych egzaminach. Bez obowiązkowej matury ustnej

Amnestia maturalna Czarnka