Zasady organizacji półkolonii i obozów szkoleniowych w czasie ferii. Czarnek podpisał rozporządzenie

W czasie tegorocznych ferii zimowych będzie możliwość organizacji półkolonii jedynie dla uczniów klas I–IV szkoły podstawowej oraz obozów szkoleniowych tylko dla uczniów ze szkół mistrzostwa sportowego, a także oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Rozporządzenie wejdzie w życie 22 grudnia 2020 r. Wynika z niego, że w okresie ferii zimowych wypoczynek organizowany może być wyłącznie w kraju, a dopuszczone są tylko dwie formy zorganizowanego wypoczynku. W czasie ferii zimowych organizować będzie można tzw. półkolonie dla uczniów klas I–IV szkoły podstawowej, obozy szkoleniowe dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego.

Według rozporządzenia organizatorem wypoczynku – w tych dwóch dopuszczonych formach – mogą być wyłącznie szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące szkoły lub placówki oraz stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

Zajęcia zdalne w szkołach uczniowie będą mieli do 22 grudnia. Od 23 grudnia do 3 stycznia w szkołach nie ma zajęć – jest przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Następnie od 4 do 17 stycznia będą ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju.

Komunikat MEN w tej sprawie znajduje się tutaj.

Organizatorzy olimpiad będą mogli zmienić termin przeprowadzania drugiego i trzeciego etapu zawodów. Minister edukacji podpisał też rozporządzenie dające taką możliwość. Więcej tutaj.

(JK, GN)

Półkolonie – MEN opublikowało wytyczne

Uczniowie wrócą do szkół wcześniej? Nie wszyscy i nie do nauki

Zbliża się zimowa przerwa świąteczna dla uczniów. Łącznie z feriami będą mieli co najmniej 26 dni wolnych od zajęć